Den smarta plattformen för boendet, kontoret och staden vi lever i.

Tmpl startades med en vision om att göra det enklare för människor att bo, arbeta och leva – oavsett om det handlar om grannar, medarbetare, hyresgäster eller medborgare.

/Se filmen Who We Are
/Se filmen What We Do

Bostad

En digital helhetslösning för dig som utvecklar och förvaltar bostäder.
/Gå till bostadsbolag

Kontor

En öppen och flexibel plattform för dig som utvecklar framtidens kontor.
/Gå till Kommersiella fastighetsbolag

En plattform anpassad för kundens specifika behov /Se alla våra affärsområden här

Tmpls nyckelfunktioner gör vardagen lite enklare, tryggare och mer hållbar

Läs mer om våra funktioner

Vi skapar kundnytta på alla plan

Vi skapar nytta genom nya intäktsströmmar, minskad kostnad för förvaltning, ökad hållbarhet men också förbättrade kundrelationer och ett starkare varumärke för våra kunder.

Digitalisera verksamheten

Samla all kommunikation digitalt på ett enda ställe och ta kontroll över den digitala resan med en användarvänlig plattform.

Effektiv kommunikation

Positionera genom digitala lösningar

Datadrivna beslut

Effektivisera ärendehantering

Ökad responsivitet på undersökningar

Varumärkesanpassa kundupplevelsen

Genom en så kallad White Label-lösning kan vår plattform anpassas efter kundens grafiska profil.

Stärker varumärket

Fördjupade kundrelationer

Ökad kundnöjdhet

Skapa nya värden och intäktsströmmar

Erbjud ett samlat boende- eller kontorsrelaterat tjänsteutbud.

Bättre möta människors behov

Ökat värdeskapande genom tjänster

Generering av nya intäktsströmmar

Öka den sociala interaktionen

Möjliggör dialog, samverkan och informationsspridning användare emellan.

Ensamhet motverkas

Starkare gemenskap

Ökad trygghet