Vi skapar värde för fastighetsägare och hyresgäster genom vår digitala plattform.

Hur vi ökar värdet i era fastigheter

Ökad kundnöjdhet.

Möt användarnas digitala förväntningar genom smart funktionalitet, optimerade arbetsflöden och ökad servicegrad.

Förbättrat driftnetto.

Nyttja potentialen i era fastigheter genom nya intäktsmöjligheter och möjlighet att sänka era förvaltningskostnader.

Stärkt hållbarhet.

Stärk ert hållbarhetsarbete genom ett minskat klimatavtryck samt ökad social gemenskap och trygghet.

Digitalisera fastigheten med våra produkter.

  • Tmpl App – Kommunicera smart och effektivt med hela fastighetsbeståndet och alla slutanvändare.
  • Tmpl Manager – Administrera, hantera, moderera och koordinera hela fastighetsbeståndet.
  • Tmpl Display – Stärk den digitala närvaron i entrén, i trapphus och utanför mötesrum.
  • Tmpl Property Manager – Öka servicegrad och effektivisera ärendehantering genom vårt digitala verktyg.

5+ års erfarenhet av digitala fastigheter och förvaltning.
135 000+ användare och 20+ fastighetskunder.

Vasakronan
Wallenstam
Atrium Ljungberg
MKB
Gårdstensbostäder
Familjebostäder
Bostadsbolaget
Poseidon

73% av deras användare loggar in i appen minst en gång per dag.

Index Residence har varit kund hos Tmpl sedan juli 2019 och deras medlemmar har använt boendeappen sedan inflyttning. Totalt har det skrivits över 1600 inlägg i flödet och fler än 73% av alla medlemmar loggar in i appen minst en gång per dag.

Hur Index levererar exceptionell service med appen

73%

73% av alla boenden loggar in minst en gång per dag i appen. De populäraste lösningarna är flödet, biblioteket och kontakter.

3200+

Över 1600 inlägg har skapats i flödet med fler än 3200 kommentarer. Det ger ett snitt på mer än 2 kommentarer per inlägg.

97%

97% av alla boenden har registrerat sig i appen. Resterande boende får ta del av informationen via Tmpls Display.


Vi förenklar vardagen för fastighetsägare, förvaltare och hyresgäster.

Tmpls breda utbud av lösningar förenklar vardagen för mer än 135 000 användare.

Kommunikation

Digitalisera kommunikationen i era fastigheter och öka er närvaro från dag ett. Informera och kommunicera med slutanvändarna – vart ni än befinner er.

Läs mer om kommunikation 

Access

Optimera fastighetens ytor med hjälp av digital nyckelhantering och bokningar – reducera den manuella administrationen.

Läs mer om access 

Organisering

Samla, strukturera och digitalisera alla dokument och avtal och spara värdefull tid. Erbjud digital signering – för kortare svarstider och kundtjänst som avlastas.

Läs mer om organisering 

Service

Effektivisera alla ärenden i fastighetsbeståndet och öka er servicegrad. Skapa nya intäkter med relevanta tjänsteerbjudanden och möjliggör digital hyresavisering.

Läs mer om service 

Tmpl för Allmännyttan.

Med Tmpls plattform får allmännyttiga fastighetsbolag verktygen till att digitalisera sina hyreslägenheter och chansen att samverka med hyresgästerna på ett smidigt sätt. En samverkan som bidrar till kostnadseffektiv förvaltning och ökad digital närvaro. Tillsammans gör vi skillnad och möjliggör ett inkluderande boende – för alla.

Läs mer om Allmännyttan

Bostadsbolag

Öka den digitala närvaron och förenkla kommunikationen mellan förvaltning och användare med vår boendeapp.

Öka digitala närvaron

Bostadsrättsföreningar

Förenkla styrelsearbetet i föreningen med hjälp av digital kommunikation och samlade dokument och kontakter.

Effektivisera kommunikationen

Kommersiella fastigheter

Underlätta framtidens hybridkontor genom att knyta samman platsen, människan och tekniken.

Optimera fastighetens ytor

Våra hyresgäster har, precis som många andra idag, en förväntan om att kunna utföra allt fler tjänster digitalt utan krångliga inloggningar. Självklart måste vi inom allmännyttan vara med och driva utvecklingen mot ett smartare boende. Med hela boendet på fickan kan våra hyresgäster nu fixa vardagsärenden som att boka en tvättid eller skicka en felanmälan var de än befinner sig.
Tullan Nilsson
IT-strateg, Framtidenkoncernen