Tmpl för Bostadsbolag.

Med Tmpls plattform kan fastighetsbolag öka sin digitala närvaro och komma närmare alla boenden. Genom att digitalisera fastigheter och förenkla kommunikationen mellan förvaltning, service och boende skapas ett sömlöst, inkluderande och förenklat boende. Vi digitaliserar hemmet – för alla.

Kontakta oss för mer information

Tmpl App

I appen kan förvaltare informera och kommunicera med alla boende i bostadsbeståndet. Med möjligheten att visa alla gemensamma resurser som tvättstuga och bilpool så förstärks delningsekonomin i området. Slipp fler lappar i trappuppgången och genomför alla hyresbetalningar direkt i appen och mycket mer.

Tmpl Manager

I administrationsverktyget kan samtliga bostadsbestånd hanteras och förvaltas. Administrera viktig information som berör alla boende och undvik manuella informationsutskick, automatisera in- och utflytt med digitala signeringar och automatiskt namnbyte och låt servicekontoret sköta både interna och externa ärenden.

Tmpl Display

Digitalisera trappuppgången och få en ökad förvaltningskvalitet och inkluderande kommunikation. Med displayen visas boenderegister, de gemensamma resurserna och speglar även flödet från boendeappen. På så vis är det möjligt att användare som inte har en smartphone eller besökare i fastigheten, får ta del av plattformens innehåll.

Att digitalisera vårt arbete har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att nå ännu längre ut i organisationen och i våra bostadsbestånd, utan att fysiskt vara på plats. Det har varit väldigt effektivt, både för oss som anställda och mot våra kunder. Vi kan synas och hjälpa till på flera platser samtidigt.
Annelie Brandt
Teknisk systemadministratör, Wallenstam

Informera och kommunicera – effektivt, enkelt och direkt.

Alla användare förväntar sig lättsam och förståelig information som rör sitt boende. Med Tmpls boendeapp får du som förvaltare en chans att digitalisera fastigheter, kommunicera och informera enkelt med hela fastighetsbeståndet. Oavsett om det gäller förvaltning, informationsutskick, samla dokument, undersökningar eller resursdelningar.

Flödet

Kommunicera med hela fastighetsbeståndet och skapa inlägg i flödet – säkerställ att alla får senaste informationen direkt i mobilen.

Undersökningar

Genomför undersökningar i flödet för att ta reda på hur alla trivs i området – för en mer inkluderande bostad & för bättre affärer.

Gemensamma resurser

Boka tvättstugan, bilpoolen eller cykeln direkt i appen – uppmuntrar hela beståndet till en starkare delningsekonomi.

Hantera ärenden som en mästare

Property Manager är en unikt framtagen produkt, där bovärdar och fastighetsskötare enkelt kan åtgärda felanmälningar på språng och besvara frågor, direkt i mobilen. Med en tydlig överblick kring alla ärenden i fastighetsbeståndet och på ett fåtal klick, kan både slutanvändaren och förvaltaren följa hela ärendet från början till slut. Resultatet är ett komplett verktyg direkt i fickan, som är både kostnadseffektiv och tidsbesparande.

Hur Property Manager förstärker servicen

73% av användarna loggar in minst en gång per dag i appen

Tack vare Tmpls boendeapp har Index Residence skapat en fin gemenskap och stark granndialog. Idag loggar 73% av användarna in minst en gång per dag i appen och för flera boende är appen den självklara digitala mötesplatsen.

Hur Index Residence har så stark granndialog 
Läs fler av Tmpls kundcase
 

73%

73% av alla boenden hos Index Residence loggar in minst en gång per dag i appen.

1700+

645 inlägg har skapats i flödet med totalt 1 705 kommentarer. Det ger ett snitt på 2,6 kommentarer per inlägg.

97%

97% av alla boenden hos Index Residence har registrerat sig i appen, övriga får ta del av informationen via entrédisplayen.


Öka er digitala närvaro – förstärk kundupplevelsen

Gör livet enklare för kunderna och erbjud digital support och service på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom att möta kunderna där de befinner sig, kan organisationen nå ännu längre ut i flera bostadsbestånd. Det är allt som behövs, i ett enda system.

Digital signering

Signera avtal och överenskommelser digitalt – minskade administrativa kostnader och kortare behandlingstider.

In- och utflytt

Effektivisera administreringen vid in- och utflytt – digitala flöden uppdateras på samtliga ställen automatiskt.

Hyran i mobilen

Användarna kan se och betala månadshyran direkt i mobilen – allt för en smidigare och enklare vardag.

Varumärkesanpassa er boendeapp

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att varumärkesanpassa sin app genom vår white label-lösning. Vi skräddarsyr designen så att produkten följer er visuella identitet. Det kommer öka både synligheten för varumärket och bidrar till starkare kundlojalitet och upplevelse.

Bostadsbolag som använder Tmpl

Bostadsbolaget
Familjebostäder
Gårdstensbostäder
Poseidon
Wallenstam
Atrium Ljungberg
MKB
Stena Fastigheter
Rosendal Fastigheter
Wästbygg
Blooc
Index Residence
Tosito
Oscar Properties
Genova
Kudu

Vill du veta mer om hur Tmpl kan hjälpa er att öka er digitala närvaro?

Kontakta Magnus Wretbring så kan han svara på alla frågor.

Magnus Wretbring
Head of Business Development

magnus@tmpl.se
+46 709 42 72 50