Plattformen är utvecklad för att möta framtidens bostadsbehov 
i flerfamiljshus och bostadsområden

Den ger fastighetsägare ett verktyg som på ett enkelt och säkert sätt hanterar de boendes olika behov av information, kommunikation och administrativt stöd, skapar en starkare relation till de boende och ger fastighetsägaren kontroll över tjänsterna i fastigheten. Vi utvecklar löpande nya lösningar och kan även erbjuda en skräddarsydd design.

Med en gemensam boendeapp skapas även förutsättningar för ökad grannsamverkan, samhörighet och trygghet, vilket i sin tur bidrar till social hållbarhet, inte bara i det specifika fastighetsbeståndet utan också i grannskapet.

/Läs mer om våra funktioner
/Lär dig om fördelarna med vår plattform

Kontakta oss

Tmpls White label-plattform gjorde det enkelt för oss att snabbt komma igång och erbjuda våra kunder ytterligare en digital plattform. Vi ville öka vår servicenivå och förenkla för våra kunder genom bland annat digitala bokningssystem. Tmpl har en diger roadmap för fortsatt utveckling av plattformen. Det ser vi som en styrka då vi löpande kommer kunna komplettera vår boendeapp med ytterligare funktionalitet. Målet för oss är att vår boendeapp ska skapa mervärde för kunderna och förenkla deras vardag. Nu har de enkelt tillgång till sitt boende via mobilen.
Malin Ek
IT-projektledare, Wallenstam

Digitalisera verksamheten

Samla all kommunikation digitalt på ett enda ställe och ta kontroll över den digitala resan med en användarvänlig plattform.

Effektiv kommunikation

Positionera genom digitala lösningar

Datadrivna beslut

Effektivisera ärendehantering

Ökad responsivitet på undersökningar

Varumärkesanpassa kundupplevelsen

Genom en så kallad White Label-lösning kan vår plattform anpassas efter kundens grafiska profil.

Stärker varumärket

Fördjupade kundrelationer

Ökad kundnöjdhet

Skapa nya värden och intäktsströmmar

Erbjud ett samlat boende- eller kontorsrelaterat tjänsteutbud.

Bättre möta människors behov

Ökat värdeskapande genom tjänster

Generering av nya intäktsströmmar

Öka den sociala interaktionen

Möjliggör dialog, samverkan och informationsspridning användare emellan.

Ensamhet motverkas

Starkare gemenskap

Ökad trygghet

Så här ser vår onboardingprocess ut

Uppstart
Anpassning & administration
Lansering
Uppföljning