Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Tmpl för bostadsutvecklare.

Med hjälp av Tmpls bostadsapp får bostadsutvecklare en effektiv resa under hela utvecklingskedjan som gynnar alla inblandade – bostadsutvecklare, byggherrar, framtida boende och tillträdande bostadsrättsföreningar.

Boka en kostnadsfri demo

Stärk erbjudandet med en varumärkesanpassad boendeapp.

Med Tmpls produkter kan bostadsutvecklare erbjuda ytterligare en dimension i sitt erbjudande genom en egen, skräddarsydd och varumärkesanpassad bostadsapp. Den digitala boendeappen appliceras på nyproducerade projekt och finns tillgänglig direkt när bostadsrättsinnehavare flyttar in.

Läs mer om Tmpls plattform

Gemensamma resurser

Visualisera fastighetens gemensamma resurser som tvättstuga eller föreningens festlokal och låt slutanvändarna genomföra bokningar direkt i appens bokningssystem.

Läs mer om boka & dela resurser 

Kommunikation

Appens kommunikationsfunktioner hjälper bostadsutvecklare att kommunicera direkt med användarna och ger grannar möjligheten att skriva med varandra i appen.

Läs mer om kommunikation 

Dokumenthantering

Appen hjälper till att samla, strukturera och digitalisera alla fastighetsrelaterade dokument och avtal för effektivare processer – från ritning till färdig bostad.

Läs mer om samlade dokument 


Några bostadsutvecklare som vi jobbar med idag

Index Residence
Tosito
Oscar Properties
Rosendal Fastigheter
Blooc

Förenkla kommunikationen i samband med inflytt.

Underlätta administrationen i den inledande förvaltningsfasen genom att enkelt kommunicera med alla inblandade både före och efter inflytt, direkt i appen. All information och dokumentation från pågående byggnation till ett färdigställt hem finns kvar och är tillgängligt för alla.

Läs mer om Tmpls kommunikationslösningar

Smidig överlämning till tillträdande bostadsrättsförening.

Lämna över förvaltningen på ett smidigt sätt när fastigheten är färdigställd och låt den nya styrelsen ta över bostadsappen i egen regi. Då kan ni på ett enkelt sätt fortsätta att erbjuda appen till framtida nyproduktioner.

Så digitaliserar vi bostadsrättsföreningar

Med våra kom igång-guider och tidig access, kunde vi släppa in alla medlemmar i bostadsappen väldigt tidigt i processen. Den sociala gemenskapen stärktes och tryggheten byggdes upp redan innan inflyttningen, tack vare appen.
Anna Rensvik
Business Coordinator, Index Residence