Hantera hyresgästernas behov i den kommersiella fastigheten

Plattformen förenklar kommunikationen med hyresgästerna och möjliggör att deras behov kan mötas på ett bättre sätt. Exempel på funktionalitet är hantering av passagelösningar, resursbokningar, felanmälningar och möjlighet att erbjuda hyresgästerna servicetjänster och mycket mer. Vi utvecklar löpande nya lösningar och kan även erbjuda en skräddarsydd design.

/Läs mer om våra funktioner
/Läs mer om plattformen

Kontakta oss

Digitalisera verksamheten

Samla all kommunikation digitalt på ett enda ställe och ta kontroll över den digitala resan med en användarvänlig plattform.

Effektiv kommunikation

Positionera genom digitala lösningar

Datadrivna beslut

Effektivisera ärendehantering

Ökad responsivitet på undersökningar

Varumärkesanpassa kundupplevelsen

Genom en så kallad White Label-lösning kan vår plattform anpassas efter kundens grafiska profil.

Stärker varumärket

Fördjupade kundrelationer

Ökad kundnöjdhet

Skapa nya värden och intäktsströmmar

Erbjud ett samlat boende- eller kontorsrelaterat tjänsteutbud.

Bättre möta människors behov

Ökat värdeskapande genom tjänster

Generering av nya intäktsströmmar

Öka den sociala interaktionen

Möjliggör dialog, samverkan och informationsspridning användare emellan.

Ensamhet motverkas

Starkare gemenskap

Ökad trygghet

Så här ser vår onboardingprocess ut

Uppstart
Anpassning & administration
Lansering
Uppföljning