Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Det hållbara grannskapet.

Digitalisering och den smarta staden gör livet enklare för oss. Tmpl tillhandahåller en digital plattform för smarta städer att interagera med medborgare på ett enkelt och inkluderade sätt. Genom att vara en digital plattform som välkomnar partners och externa lösningar, kan den anpassas till varje stad, varje stadsdel och varje grannskap – för ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle.


Utökad medborgardialog

Med Tmpls digitala plattform får städer och kommuner chansen att interagera med alla medborgare – direkt i mobilen. Medborgardialog, kommuninformation och felanmälan kan hanteras och administreras på ett enkelt sätt.

Hur Uppsala kommun använder Tmpls plattform 

Snabb information

I flödet kan hela grannskapet få snabb information från kommunen – viktig information når ut direkt till alla.

Läs mer om flödet 

Lokala aktörer

Lyft lokala aktörer i området – främja det lokala grannskapet och näringslivet med ett brett tjänsteutbud.

Läs mer om tjänster 

Felanmälan

Inkludera medborgarna i stadsutvecklingen och samla in data – fler människor kan delta i utformningen av våra städer.

Läs mer om vår ärendehantering 

Vi behöver hela tiden hitta nya sätt att nå ut med information till Uppsalaborna. Genom det här pilotprojektet hoppas vi kunna förenkla Rosendalsbornas vardag och göra det lättare att bo i området under byggtiden.
Erik Pelling
Ordförande, Mark- och exploateringsutskottet (S)

Lyft lokala leverantörer – främja det lokala grannskapet

Våra städer är i ständig förändring och den nya digitala smarta staden blir allt viktigare för att kunna skapa kvarter där allt vi behöver bara ligger inom en kort promenad, eller cykeltur bort. Att lyfta det lokala näringslivet i form av butiker, restauranger och leverantörer är en väldigt viktig del av framtidens digitala stad. Med Tmpls plattform kan alla aktörer samlas på samma ställe och nå ut till medborgare på ett enkelt sätt.

En förenklad vardag med relevanta tjänster

Hållbara grannskap – låt stadsdelen blomstra

Vår framtid är nu och som stadsutvecklare och kommuner är hållbarheten viktig – både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tmpl jobbar med samtliga områden för att uppmuntra till mer social interaktion, en starkare delningsekonomi, återvinning, återbruk och en mer hållbar livsstil. 

Skapa publika event

Bjud in alla medborgare till stadsevent – gynnar både lokala näringslivet och stärker den sociala sammanhållningen.

Läs mer om flödet 

Stark delningsekonomi

Köp, sälj, låna och skänk bort saker – stärk den lokala delningsekonomin och uppmuntra till en mer hållbar livsstil.

Läs mer om boka & dela resurser 

Lyft grönområden

Uppmuntra invånarna till att leva mer hållbart – uppmärksamma grönområden och dela klimatsmarta tips.

Läs mer om kommunikation