Det hållbara grannskapet.

Digitalisering och smarta städer gör livet enklare för oss. Tmpl tillhandahåller en digital plattform för staden att interagera med medborgare på ett enkelt och inkluderade sätt. Genom att vara en digital plattform som välkomnar partners och externa lösningar, kan den anpassas till varje stad, varje stadsdel och varje grannskap – för ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle.


Utökad medborgardialog

Med Tmpls digitala plattform får städer och kommuner chansen att interagera med alla medborgare – direkt i mobilen. Medborgardialog, kommuninformation och felanmälan kan hanteras och administreras på ett enkelt sätt.

Hur Uppsala kommun använder Tmpls plattform 

Snabb information

I flödet kan hela grannskapet få snabb information från kommunen – viktig information når ut direkt till alla.

Lokala aktörer

Lyft lokala aktörer i området – främja det lokala grannskapet och näringslivet med ett brett tjänsteutbud.

Felanmälan

Inkludera medborgarna i stadsutvecklingen och samla in data – fler människor kan delta i utformningen av våra städer.

Vi behöver hela tiden hitta nya sätt att nå ut med information till Uppsalaborna. Genom det här pilotprojektet hoppas vi kunna förenkla Rosendalsbornas vardag och göra det lättare att bo i området under byggtiden.
Erik Pelling
Ordförande, Mark- och exploateringsutskottet (S)

Lyft lokala leverantörer – främja det lokala grannskapet

Våra städer är i ständig förändring och den nya digitala staden blir allt viktigare för att kunna skapa kvarter där allt vi behöver bara ligger inom en kort promenad, eller cykeltur bort. Att lyfta det lokala näringslivet i form av butiker, restauranger och leverantörer är en väldigt viktig del av framtidens digitala stad. Med Tmpls plattform kan alla aktörer samlas på samma ställe och nå ut till medborgare på ett enkelt sätt.

En förenklad vardag med relevanta tjänster

Hållbara grannskap – låt stadsdelen blomstra

Vår framtid är nu och som stadsutvecklare och kommuner är hållbarheten viktig – både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tmpl jobbar med samtliga områden för att uppmuntra till mer social interaktion, en starkare delningsekonomi, återvinning, återbruk och en mer hållbar livsstil. Win win, så att säga.

Skapa publika event

Bjud in alla medborgare till stadsevent – gynnar både lokala näringslivet och stärker den sociala sammanhållningen.

Stark delningsekonomi

Köp, sälj, låna och skänk bort saker – stärk den lokala delningsekonomin och uppmuntra till en mer hållbar livsstil.

Lyft grönområden

Uppmuntra invånarna till att leva mer hållbart – uppmärksamma grönområden och dela klimatsmarta tips.

Vill du veta mer om hur Tmpl kan hjälpa er att öka er digitala närvaro?

Kontakta Magnus Wretbring så kan han svara på alla frågor.

Magnus Wretbring
Head of Business Development

magnus@tmpl.se
+46 709 42 72 50