En digital plattform för det hållbara grannskapet

Städer innebär fantastiska möjligheter för ekonomisk utveckling, gemenskap och livskvalitet – men urbaniseringen för också med sig utmaningar. Många städer arbetar med att hitta sätt att minska klimatutsläpp, stärka den sociala inkluderingen och att klara sammanhållningen när staden växer.

Tmpl är ett verktyg för staden att interagera med människorna som bor i den. Genom att vara en digital plattform som välkomnar partners och externa lösningar, kan den anpassas till varje stad, varje stadsdel och varje grannskap.

Staden som prioriterar klimatåtgärder kan lägga till funktioner där medborgarna tävlar med varandra i att minska sina CO2-utsläpp, får dagliga tips om att leva klimatsmart eller kan utnyttja delningstjänster för exempelvis lastcyklar och bilpooler.

Staden som satsar på social hållbarhet kan använda plattformen för att arbeta med medborgarbudget, de boendes egna organiserade nattvandringar och träffar för äldre.

Eller varför inte göra alltsammans? Kommuninformation, medborgardialoger och felanmälan kan lätt byggas på med de behov som finns i just din stad. Vi törs säga att möjligheterna i det närmaste är oändliga!

/Läs mer om våra funktioner
/Lär dig om fördelarna med vår plattform

Kontakta oss

Effektivare medborgardialog

En digital kanal som når ut till fler invånare i staden

Effektivare dialog mellan medborgare och stad

Ökad möjlighet att påverka i lokala frågor (lokaldemokrati)

Förbättrad livskvalitet

Ökad samhörighet i grannskapet förbättrar tryggheten

Offentlig data ger grund för mer kvalitativa beslut

Bättre tillgång till lokal service och delningsekonomi

Eller varför inte göra alltsammans?

Kommuninformation, medborgardialoger och felanmälan kan lätt byggas på med de behov som finns i just din stad. Vi törs säga att möjligheterna i det närmaste är oändliga!