Kan fastigheter förändra samhället?

Synen på smarta städer är på väg in i en ny fas, där människan och hennes behov är överordnad tekniken.

Tack vare digitaliseringen kan fastigheter hjälpa oss skapa en tryggare vardag och öka den sociala interaktionen — samtidigt som vi värnar om miljön. Vi kallar detta för fastighetseffekten.

Med det perspektivet utvecklar vi på Tmpl vårt digitala ekosystem för bostadsområden. Ett system som sätter fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Tack vare en gemensam digital plattform ökar även tryggheten i en fastighet, då grannar kan komma närmre varandra. Kostnader och miljöpåverkan reduceras. Och desto fler hus som blir uppkopplade och sammankopplade, desto större blir effekterna.

Välkommen till vårt seminarium i Almedalen för att bli inspirerad av hur teknik kan skapa hållbara lösningar för ett bättre boende och en positiv samhällsutveckling.

Tmpl bjuder på lättare lunch.

Begränsat antal platser och lunchbiljetter, först till kvarn.

När? Tisdag 3 juli 2018, 12:00-12:45

Var? Wisby strand, Donnersgatan 2, sal Vall

Moderator:  

Jennie Claesson, näringspolitisk expert, Uppsalas Handelskammare

Paneldeltagare:

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör

Henrik Svanqvist, vd, Tmpl och Rosendal Fastigheter

Christopher Lindfeldt, digital advisor, Zenith VenCap

Katarina Graffman, antropolog, Inculture