Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

 

Digitaliseringen av fastighetsbranschen tar steget till framtidens livsstil. Större samverkan, starkare gemenskap och frihet.

Fastighetsbolagens digitalisering för smidig teknisk förvaltning, effektiv administration och kommunikation har kommit långt. Nu omfattar digitaliseringen även de boendes livsstil när boendeplattformar samlar service som bygger både gemenskap och ger ett mer flexibelt förhållningssätt till hemmet. Tmpl har tydligt sett ett förändrat beteende hos sina användare under pandemin där digitaliseringen fört oss närmare varandra.

 Pandemin har givit digitaliseringen en enorm skjuts i samhället, både i jobbet och i våra personliga beteenden. Det är som ett storskaligt experiment som vi inte var förberedda på. Att bo, leva och arbeta hemma blev vår nya verklighet och människor på skärmen som främsta umgänge.

Även om vi längtar efter att ses fysiskt visar också flera undersökningar att det är viktigt för många att även efter pandemin arbeta hemifrån, helst ett par-tre dagar i veckan. En undersökning från Netigate* visar att 73% vill arbeta både hemifrån och från sin ordinarie arbetsplats efter pandemin. Hela 39 % anger att de kan tänka sig att enbart arbeta hemifrån framöver. Det fanns helt enkelt fördelar med arbetsdagar vid köksbordet, att kliva upp 5 minuter innan arbetspasset börjar och att slippa långa restider. Dessutom lärde vi oss att den samhälleliga gemenskapen kanske har ett större värde än vi tidigare trodde men att det går utmärkt att balansera det med digitala möten. Våra relationer är kanske till och med mer genuina än innan pandemin – och delvis digitala.

På Tmpl har man under pandemin sett ett förändrat beteende hos boende i de fastigheter som använder deras app. De har blivit mer aktiva och kommunikationen i flödet har förändrats, gemenskapen i husen har tydligt förstärkts. Appen som är ett verktyg för att bland annat koppla samman fastighetsvärdar och boende för ökad dialog och service, har det senaste året snabbt utvecklats till ett verktyg som för samman människor, förenklar vardagen och underlättar att arbeta hemifrån.

– Under självisoleringen och när fler arbetar hemifrån ser vi att behovet av att kommunicera med sina grannar har ökat. Det finns ett större behov av trygghet, att känna samhörighet och att prata med någon för att få stöd eller hjälp. För fastighetsbolagen som använder Tmpl innebär det att de får möjlighet att stärka dialogen med sina boende och erbjuda ett verktyg som ytterligare förstärker den gemenskap som har växt fram mellan grannar under året, säger Henrik Svanqvist, VD, Tmpl.

– Våra kunder och Tmpl kan också dra slutsatser av data som gör att vi får en tidig bild av hur beteendemönster ändras hos de boende. Det här ger oss ytterligare en viktig pusselbit i vår omvärldsanalys för att bättre förstå framtida behov och hur vi kommer att bo och leva efter pandemin. Med dessa insikter kan vi sedan utveckla teknik som stödjer en positiv utveckling, säger Henrik Svanqvist, VD, Tmpl.

Boendeappen möter efterfrågan från både fastighetsägare och de boende på service och tjänster endast ett knapptryck bort. Vi samverkar, återbrukar, beställer mat och bokar gymmet. Om gränsen mellan privat och jobb, vän och kollega tidigare var flytande har det förstärkts ytterligare under året. Det omfattar nu även det fysiska rummet som fått flytande gränser ­– vardagsrum blir kontor, hemma blir på jobbet. Samtidigt möts vi i samma digitala rum; vän, familj och kollega. Vi både jobbar och umgås på samma plattformar som servar vår livsstil och för oss samman. Tjänster och efterfrågan som högst troligt kommer att leva kvar även efter pandemin, kanske tog inte utvecklingen en annan väg, den gick bara fortare.

Bostadsutvecklaren Index Residence var tidigt ute med att utveckla sina hus för en mer flexibel livsstil, de såg trenden redan innan pandemin och i deras hus Soltornet i Norrtälje finns exempelvis co-working med konferensrum och bilpool. I Norrtälje har Index Residence också Tmpls boendeplattform sedan 2019. De boende är aktiva i appen och hela 73% är inne varje dag, både för att boka resurser och för att skriva inlägg och kommunicera med både varandra och fastighetsförvaltaren.

– Flödet är den funktion som jag använder mest i appen. Det känns som jag har alla mina grannar mycket närmare mig, speciellt nu i distanstider när vi alla är mer digitala. Jag går in minst en gång om dagen för att både läsa och skriva egna inlägg. Det känns också tryggt att ha enkla kontaktvägar till styrelsen via flödet eller via kontakter, säger Pernilla Göthe, boende i Index Residence Soltornet i Norrtälje.

Behovet av trygghet i och kring sin bostad har alltid varit stort. Den ofrivilliga ensamheten är ett växande problem och det tysta rummet har fått en ny dimension under pandemin. Med en boendeapp underlättas dialogen med grannarna och hjälper till att öka tryggheten och bryta känslan av ensamhet. Det fungerar ungefär som de lokala grupperna på Facebook, men skillnaden här är att gruppen är mer avgränsad och kontrollerad. Det är din granne och de har också bara tillgång till flödet så länge som de bor kvar i bostaden.

Boendeappen är här för att stanna. Genom att tillgängliggöra service i appen som både rör arbetet och hemmet underlättas vardagen. Den blir det ekosystem vi alla längtar efter. En central punkt för fastighetsägare att sköta allt som har med boendet att göra. Från fakturahantering till dialog med kunderna. Samtidigt en central punkt för alla slutanvändare, där de hittar all information om sitt boende, möjlighet att boka service och resurser, samtidigt som du vet att hjälpen från grannen är nära.

Vi ser tydligt i vår data hur relationer digitaliseras och hur solidariteten växer. Människors beteende och teknikens möjligheter driver utvecklingen framåt.

*På uppdrag av TV4 har Netigate genomfört undersökningen ”Hur vill svenska anställda att arbetsgivare hanterar hemarbete efter pandemin?”