I fastigheter som är uppkopplade till Infometrics eller Compwells system kan de boende enkelt följa sin förbrukning av vatten och el med hjälp av Tmpl. I appen kan de boende se hur mycket kallvatten, varmvatten och el de gjort av med de senaste dagarna och månaderna.

Genom anonyma rankningar kan de boende även se hur de ligger till i jämförelse med grannarna. Appen visar två rankningar för kallvatten, två för varmvatten och två för el, varav en avser föregående dag och den andra föregående månad. Där kan man se hushållets placering i förhållande till fastighetens övriga lägenheter. I diagrammet som visar hushållets förbrukning de senaste månaderna kan man också se hur man ligger till jämfört med en referenslägenhet som representerar genomsnittsvärdet för fastighetens lägenheter med samma storlek som den egna.

I Rosendal Fastigheters projekt Smaragden, beläget i den hållbara och växande stadsdelen Rosendal i södra Uppsala, används Compwells system. Där introducerades funktionen Förbrukning under våren 2016. Under det första året som funktionen var tillgänglig för de boende i fastigheten minskade energiförbrukningen med 8 %.

Tmpl har nyligen inlett ett samarbete med TB-Gruppen. Bygg- och fastighetskoncernens första projekt att kopplas upp med TMPL har solceller på taket. Inför inflyttningen i slutet av 2017 håller vi nu på att vidareutveckla funktionen Förbrukning. Utöver de tidigare funktionerna rörande vatten och el kommer de nyinflyttade även kunna följa sin produktion av el.