I dag besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog den Tmpl-uppkopplade fastigheten Smaragden i Uppsalastadsdelen Rosendal. I besöket deltog också Uppsalas kommunalråd Erik Pelling. Besökarna fick en inblick i hur man kan leva och bo mer hållbart och smart genom att använda Tmpl-appen och dess tjänster.

Båda ministrarna blev imponerade av appen och dess funktioner, som energimätning i lägenheterna, möjligheten att dela resurser grannar emellan samt möjligheten att sälja och byta prylar och tjänster. De uppskattade också tanken på hur man kan ha ett hållbarhetstänk genom hela processen från utveckling och byggande av ett nytt bostadsområde, till inflyttning och boende.