Lindbäcks Boende och Bonava Sverige AB, som båda använder Tmpls white label-plattform, har lyft fram Tmpl och våra funktioner i sina anbud till markanvisningstävlingen för Rosendal, etapp III. Uppsala kommun anger det som ett av huvudskälen till att de fick markanvisning.

Uppsala kommun skriver i sitt pressmeddelande att:

”Kommunen vill att Rosendal präglas av hållbarhet, kvalitet och smarta lösningar. Några av byggföretagen har till exempel gått samman och satsat på en app med vilken grannar, näringsidkare och fastighetsbolag kan samverka med varandra. Med hjälp av den ska det gå att bland annat felanmäla, följa sin energianvändning och vattenförbrukning, boka tid i gemensamma bil- och cykelpooler och boka upp leveransskåp för varubeställningar.”

Läs pressmeddelandet i sin helhet på kommunens hemsida:

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/sociala-och-grona-losningar-nar-rosendal-fortsatter-att-vaxa/