Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Under vintern och våren har Tmpl-teamet utökats. Vi har fått fyra nya kollegor med bred erfarenhet av och kompetens inom brf-styrelsers arbete, kundrelationer, iOS-utveckling, backendutveckling samt UI (User Interface) och UX (User Experience).

Vi har ställt en eller ett par frågor till våra nya medarbetare.

 

Åsa, Customer Success Manager

Vad gör en Customer Success Manager?

– Som Customer Success Manager brinner jag för kundrelationer, strävar efter att upptäcka och förstå kundens behov, och utifrån den dialogen försöker jag utveckla relationen med kundens behov i första rummet. Jag hjälper kunderna i hur de strategiskt kan använda produkten bättre och jag delar med mig av nyheter inom vårt verksamhetsområde för att hålla de på topp inom sin verksamhet.

– I min roll som Customer Success Manager krävs det att jag är proaktiv, att jag som leverantör vill addera ett livslångt värde för våra kunder och att jag sätter mig in i vilken roll Tmpl fyller hos varje kund. Praktiskt innebär det att mina arbetsdagar utgörs av en mix mellan operativt och strategiskt arbete där kreativ problemlösning är en del av utmaningen. Kundframgång utgörs av när våra kunder, genom deras samarbete med Tmpl, uppnår önskad effekt av vår tjänst och mer därtill.

 

Jimmy, iOS-utvecklare

 Vad är frontend?

– Oftast när man pratar om frontend syftar man på ett verktyg som slutanvändaren använder för att interagera med en tjänst. Om man tänker sig en molnbaserad tjänst som har flera lager mellan slutanvändaren och hårdvaran, så brukar lagret närmast slutanvändaren kallas för frontend. Exempel på sådana är mobilappar, webbsidor och kommandotolkar.

Varför valde du att arbeta med iOS istället för Android?

– Det föll sig naturligt då jag alltid har gillat Apple och deras produkter.

 

Pär, backendutvecklare

Vad gör en backendutvecklare?

– Som backendutvecklare sköter man utvecklingen av ”det som inte syns” i t ex en app, på servernivå.

Varför valde du att arbeta med backend snarare än frontend?

– Jag tycker att det är spännande med API:er och jag gillar databaser, servarar och Docker.

 Varför är det viktigt med öppna standarder?

Öppna standarder ger alla samma rätt att delta, samt gör att vi alla har tillgång till ny teknologi och att vi kan se hur den fungerar.

 

Robin, UI/UX

Vad är skillnaden på UX och UI?

– För mig finns det två saker som utmärker en bra produkt: funktioner och detaljer. Funktioner (UX) är det som får människor att vilja använda produkten. Detaljer (UI) är det som gör att de stannar kvar. UX gör gränssnittet användbart och hjälper kunderna att uppnå ett tydligt syfte/mål, medan UI är det som gör gränssnittet vackert och skapar emotionella värden.

Varför är det bra att ha kompetens inom båda?

– UX och UI tillsammans skapar den ultimata användarupplevelsen som bör vara central för alla som jobbar med produkten på företaget. För mig startar användarupplevelsen redan första gången användaren får kontakt med produkten vilket kan vara allt från det personliga mötet till ett besök på webbplatsen.