Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

”Trygghet” är ett ledord för oss på Tmpl. Vi tror på att användningen av vår plattform kan bidra till en ökad trygghetskänsla i ett bostadsområde, då den erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att lära känna sina grannar och öka grannsämjan. För oss handlar trygghet också om säkerhet, i form av en säker plattform och trygg hantering av personuppgifter.

Den 25 maj träder EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter då den svenska Personuppgiftslagen. I och med detta skärps kraven på hur vi som företag får hantera personuppgifter.

All information eller data som kan användas för identifikation av en specifik person räknas som personuppgifter. Det kan vara en persons e-postadress, men också information om beställningar personen gjort.

Vi värnar om våra användares integritet och ser det som avgörande att GDPR genomsyrar allt vi gör. Vi har genomfört både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda våra användares personuppgifter, och därmed vara GDPR-säkra den 25 maj.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som kontinuerligt granskar och utvärderar hur vi hanterar personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter ska ske i linje med GDPR-säkra interna processer och rutiner.

Vi lägger också stor vikt vid att våra samarbetspartners och leverantörer ska vara GDPR-säkra och vi vill att alla som har med oss att göra (som kund, leverantör eller användare) ska känna och veta att Tmpl är en säker och pålitlig digital plattform, där personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt.

Under de närmsta månaderna kommer vi att uppdatera våra appar med flera funktioner för att användarna ska känna sig ännu tryggare i användningen av plattformen. Till exempel kommer vi, när en användare gör en felanmälan eller beställer något via appen, be användaren godkänna att vi skickar dennes personuppgifter till aktuell leverantör.