I Brf Frösunda 1 i Bålsta används appen Boaktiva som är baserad på Tmpls funktionalitet. Appen är en del av Wästbyggs koncept med samma namn, ett koncept för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där nudging används för att uppmuntra och stimulera de boende att vara aktiva, umgås och dela saker.

Nudging handlar om att influera beteenden. Tillsammans med Beteendelabbet och de boende i bostadsrättsföreningen har Wästbygg vidareutvecklat och konkretiserat konceptet Boaktiva i Frösunda. Man har tagit fram Grannboden och Botipset.

Grannboden är, som namnet antyder, en bod fylld med saker för grannarna att dela. Där finns till exempel en skottkärra och en cykelpump, men också ett bouleset och en grill. Sakerna bokas via Tmpls resursbokningssystem i Boaktiva-appen.

Botipset är ett användarkonto i appen som publicerar inlägg i Flödet med syfte att uppmuntra de boende att leva hållbart och aktivt, till exempel genom att motionera tillsammans.

– Det ska bli intressant att följa användningen av resurserna i Grannboden. Vi hoppas och tror att den, liksom Botipset, ska bidra till ökad social hållbarhet i Frösunda. Det är också väldigt roligt att vi i och med Boaktiva-appen har en smidig kanal för konceptet, säger Susanne Wedin, projektutvecklare på Wästbygg.

Mer information om konceptet Boaktiva