Tmpl Home

Tmpl Home bygger på en enkel idé om att erbjuda en plattform där man kan lösa sina boenderelaterade behov på ett och samma ställe. Denna mobil-app har utvecklats för att möta framtidens boendekrav och hanterar på ett enkelt och säkert sätt olika behov av information, kommunikation, monitorering och service. I appen finns ett utbud av leverantörer av olika tjänster med betalning direkt i appen som gör det enklare att bo och leva. Fastighetsägare och förvaltare får genom plattformen en mer effektiv administration och förvaltning men även en bättre boendedialog. Appen är GDPR säkrad med höga krav på autentisering av användare.

 

Flöde

Ett forum för dialog med grannar, hyresvärd och andra intressenter. Även funktionalitet för inbjudning till event, röstning och lokal marknadsplats för de boende.

Tjänster

Beställning av tjänster och service i närområdet, såsom ex. restaurang, livsmedel, städning. Betalning direkt via appen.

Rapportera

Återkoppling till din hyresvärd om du har problem med något kring ditt boende.

Dokument

All information relaterat till ditt boende såsom ex manualer, instruktionsfilmer, skötselråd men även information från din hyresvärd eller brf-styrelse.

Kontakt

Kontaktinformation till personer och företag som du kan kontakta om du behöver hjälp eller vill veta något.

Boka resurser

Funktionalitet för bokning av gemensamma resurser såsom tvättstuga, gästparkering eller lånelägenhet. Även delningsfunktion för att låna saker mellan grannarna.

Smarta Hem

Styrning av belysning, ljud, larm, sensorer och andra uppkopplade enheter på ett och samma ställe.

Lås

Funktionalitet för att säkert låsa eller låsa upp lägenhetsdörr eller andra publika dörrar när du så önskar.

Förbrukning

Monitorering av din förbrukning av vatten och elektricitet med möjlighet att jämföra även med andra boende.

Inställningar

Hantering av din profil, andra användare samt möjlighet att byta namn på elektronisk postbox.

Notiser

Personlig uppföljning av ärenden när du gjort felanmälan, kommentarer i Flödet, bekräftelse på bokningar eller en notis att sushin kan hämtas upp.

Min Nota

Här kan du hålla koll på dina samlade inköp under perioden och välja hur du vill betala det på bästa sätt.

Integration

Appen är byggd på öppna välbeprövade standarder och är därför lätt att integrera med andra system för t.ex felanmälan, förbrukning, tvättstugebokning, passage och boenderegister.