Hantering av personuppgifter

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan vara en e-postadress eller en bild, men också beteenden. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar personuppgifter i form av namn, adresser, lägenhetsnummer och e-postadresser m.m. Vidare kan vi komma att samla in tekniska data om de enheter där våra tjänster används.  

Varför behandlar vi personuppgifter? 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leverera tjänster, identifiera våra användare, administrera våra användares konton samt underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de levereras på.  

Vilka delar vi personuppgifter med?
För att kunna leverera vår tjänst kan vi behöva dela och samköra personuppgifter med andra företag. Vi delar inte med oss av personuppgifter till tredje partsleverantörer utan användarens godkännande. När vi delar personuppgifter har vi avtal och rutiner för att skydda dessa. 

Hur länge sparar vi användares personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för att uppnå de ändamål som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy. När en användare raderar sitt konto raderas alla dennes personuppgifter.