Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter då den svenska Personuppgiftslagen (PuL). I och med att förordningen träder i kraft skärps kraven på hur företag får hantera personuppgifter och den enskilde individens rättigheter stärks när det kommer till personlig integritet. 

 

Mer information om GDPR finns hos Datainspektionen