Tmpl Work

Tmpl Work är en plattform utvecklad för att möta de nya behov som ställs på framtidens kontor och arbetsplatser. Produkten vänder sig till hyresvärdar som vill förstärka sitt erbjudande och bygga starkare relationer till sina hyresgäster. Denna mobil-app hanterar på ett enkelt och säkert sätt hyresgästens olika behov av information, kommunikation och administrativt stöd. Genom appen erbjuds även ett utbud av olika tjänster som möjliggör en trivsam och effektiv arbetsplats. Appen är GDPR säkrad med höga krav på autentisering av användare.

 

Flöde

Ett forum för dialog mellan hyresvärd och hyresgäster, men också möjlighet för interaktion mellan hyresgäster.

Kalender

En kalenderfunktion där olika aktiviteter och events visas och hanteras.

Tjänster

Beställning av service kopplat till din arbetsplats, så som ex. mat, förbrukningsartiklar, kemtvätt, transport med mera. Betalning direkt via appen.

Rapportera

Återkoppling till din hyresvärd om du behöver hjälp med något i relation till arbetsplatsen.

Dokument

Olika typer av information relaterat till din arbetsplats så som ex manualer, rutiner, säkerhet eller annan hyresgästinformation.

Nätverk

Kontaktinformation till personer som den anställde kan behöva kontakta för att få hjälp i olika situationer.

Boka resurser

Funktionalitet för bokning av resurser så som konferensrum, parkering eller andra resurser som tillhandahålls av hyresvärden.

Passage

Funktionalitet för att säkert och enkelt passera olika dörrmiljöer och få access till leveransboxar.

Mobilitet

Översikt av status och tillgänglighet för kollektivtrafiken för effektiv transport till och från arbetsplatsen.

Inställningar

Hantering av hyresgästens och de anställdas profil samt administration av rättigheter.

Notiser

Personlig uppföljning av aktuella ärenden, kommentarer i Flödet, bekräftelse på bokningar med mera.

Min Nota

Här ges en översikt av olika inköp under perioden och möjlighet att välja betalsätt.

Integration

Appen är byggd på öppna välbeprövade standarder och är därför lätt att integrera med andra system för t. ex felanmälan, bokning, passage och hyresgästregister.