Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Wallenstam

Wallenstam förverkligar det digitala trapphuset med Tmpls plattform

Wallenstam har använt Tmpls plattform i över tre år och har alltid utgått från människans behov när de har förvaltat och utvecklat nya boenden och stadsdelar. Sedan plattformen började användas har Wallenstam märkt en omfattande förbättring och utveckling av deras hyresgästkommunikation och hur fastighetsbestånden har fått förbättrad förvaltningskvalitét och minskad administration.

Wallenstam är ett av Sveriges största privata bostadsbolag, med cirka 11 000 hyreslägenheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala. För Wallenstam handlar det om så mycket mer än att enbart förvalta och bygga bostäder. Att kunna erbjuda hållbara boendelösningar som kombinerar moderna och digitaliserade lösningar, har länge varit givet för Wallenstam. I deras nyproduktioner är det digitala trapphuset med uppkopplade postboxar, Tmpls entrédisplayer och Tmpls boendeapp, en levande del av visionen.

– Vi startade med två av Tmpls entrédisplayer år 2019 i två nyproduktioner i Göteborg och Stockholm. Sedan dess har vi märkt en stark efterfrågan på att fortsätta digitalisera våra trapphus och tillgängliggöra information till våra hyresgäster, säger Annelie Brandt, teknisk systemadministratör på Wallenstam.

Wallenstam har använt Tmpls plattform sedan 2019 och jobbar aktivt med deras digitala hyresgästkommunikation. Plattformen har också bidragit till en effektivare förvaltning och minskad administrering för flera av Wallenstams anställda. För Annelie Brandt, som har jobbat hos Wallenstam sedan 2016, har hennes roll underlättats i hög grad tack vare Tmpls plattform. I sin yrkesroll som teknisk systemadministratör har hon en djup insyn och stort ansvar i Wallenstams digitala system och hur dessa system är med och bidrar till en mer effektiv, hållbar och digital boendeupplevelse.

– Min vardag består av felsökning, analys, administration och drift av alla våra system. För oss administratörer är det viktigt att kunna centralisera våra ärenden, automatisera våra arbetsflöden och få en digital närvaro, vilket vi kan göra tack vare Tmpls plattform, säger Annelie.

– Att digitalisera vårt arbete har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att nå ännu längre ut i organisationen och i våra bostadsbestånd, utan att fysiskt vara på plats. Det har varit väldigt effektivt, både för oss som anställda och mot våra kunder. Vi kan synas och hjälpa till på flera platser samtidigt, säger Annelie.

“Att digitalisera vårt arbete har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att nå ännu längre ut i organisationen och i våra bostadsbestånd, utan att fysiskt vara på plats.”

Christopher Brunnman jobbar med Kundansvarig förvaltning på Wallenstam och jobbar tätt ihop med tekniska förvaltare och administratörer. För Christopher är det viktigt att få ut information snabbt till alla hyresgäster för att kunna stödja supporten och finnas där som en personlig kontakt för alla boende. Christopher får samtidigt ett bra underlag från appen, där han kan se vad alla hyresgäster skriver.

– För oss är det viktigt att våra hyresgäster trivs och i appen kan vi snabbt fånga upp vad som är bra och vad som behöver förbättras. Appen ger oss också en möjlighet att kunna hantera felanmälningar som vi kanske inte har fått någon tidigare insyn i. Exempelvis om hissen är trasig i en fastighet och ingen har gjort en felanmälan på det, så ser jag om någon skriver om det i flödet. Då kan jag fånga in den informationen direkt och meddela hyresgästerna om att reparation är på väg, säger Christopher.

5476 st

hyresgäster hos Wallenstams är idag registrerade och använder bostadsappen.

100+

Inom kommande året så kommer Wallenstam ha över 100 stycken entrédisplayer i drift.

24%

av alla Wallenstams hyresgäster loggar in minst en gång per dag.

Både Christopher och Annelie är insatta i den digitaliseringsresa som Wallenstam genomför och båda två ser hyresgästkommunikationen och det digitala trapphuset som en viktig del i deras boendeerbjudande.

– Jag sitter på första raden och får ta del av digitaliseringsresan vi genomför, och vilka mervärden det medför direkt till våra hyresgäster. Från att ha haft fysiska anteckningstavlor i trapphuset med lappar och låskolvar till tvättstugan, till att ha digitala, interaktiva entrédisplayer med bokningsbara gemensamma resurser. Vår höga digitala närvaro har definitivt lyft vårt helhetserbjudande, säger Christopher.

Wallenstam har idag 62 stycken entrédisplayer i sina bostadsbestånd i Stockholm och Göteborg och kommer montera 40 stycken till innan årets slut. Med entrédisplayen kan Wallenstam spegla deras boendeapp och visa flödet, boenderegister, offentliga dokument som energideklaration och nå ut med snabb information till alla hyresgäster i huset – inklusive dem som inte har en smartphone.

– Med Tmpls entrédisplayer slipper vi det där manuella handhavandet med att behöva plocka ner lappar i alla våra bostadshus, vilket sparar oss väldigt mycket tid. Det blir mycket mindre administrativa uppgifter för oss, vid exempelvis in- och utflytt eller akutärenden. Dessutom får våra hyresgäster en mycket trevligare boendemiljö med entrédisplayen, säger Annelie.

“Med Tmpls entrédisplayer slipper vi det där manuella handhavandet med att behöva plocka ner lappar i alla våra bostadshus, vilket sparar oss väldigt mycket tid.”

I Göteborg jobbar Alexander Torstensson som teknisk systemadministratör och ansvarar främst för tekniken som hyresgästerna använder och ser till att installation och administrering sätts upp korrekt. Alexander har sett ett ökat användande av appen det senaste året och ett växande beteende kring delningsekonomin i fastigheterna. Alexander menar att hyresvärdar kommer på sikt få tävla lite om vad man kan erbjuda för tjänster och service till sina hyresgäster.

– En hyresvärd är inte den andra lik längre utan särskiljs snarare på vilka digitala tjänster man kan erbjuda sina hyresgäster och hur vi kan hjälpa till att underlätta deras vardag. Att kunna digitalisera sitt boende är minst lika viktigt för hyresgästerna som det är för fastighetsägaren, säger Alexander.

“Att kunna digitalisera sitt boende är minst lika viktigt för hyresgästerna som det är för fastighetsägaren.”

Mirelle Fylke har bott hos Wallenstam sedan 2015 och har under de tre senaste åren använt både boendeappen och haft en entrédisplay i trappuppgången. För Mirelle och hennes familj så har Tmpls plattform underlättat vardagslivet och bidragit till en god stämning i deras bostadsområde i Kvillebäck.

– När vi flyttade in i vår första lägenhet så fick vi hyresavin i brevlådan och informationen på anslagstavlan nere i trappuppgången. Nu finns allt samlat i mobilen och det är så smidigt för oss. Och det är väldigt roligt att se att appen används mycket av oss som bor här, allt från att låna en borrmaskin till att hitta promenadkompisar, säger Mirelle.

– Det bästa med appen är att det aldrig varit krångligt att förstå hur jag ska använda den och hur enkelt det är att nå ut till mina grannar eller läsa den senaste informationen från Wallenstam. Att ha en boendeapp har blivit en självklarhet för mig, avslutar Mirelle.

Att få höra från hyresgästerna att de är nöjda med deras digitala boendekommunikation, är ju ett toppbetyg för anställda hos Wallenstam som Alexander, Annelie och Christopher, som ständigt jobbar med att kunna erbjuda högklassig service och den senaste teknologin.

– Det visar att det inte finns några gränser för oss i vår digitala resa. För oss på Wallenstam har det aldrig varit en fråga om fastighetsbeståndet ska digitaliseras – utan snarare hur vi ska göra det. Nu när vi kan se de positiva följdeffekterna, direkt från våra hyresgäster efter att de har använt plattformen, så vet vi ju att vi gör en viktig och betydelsefull insats. Det glädjer mig, avslutar Annelie.