Integritetspolicy
Senast ändrad 2021-09-01

Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Tmpl Solutions AB, org.nr 559079-9341, Villavägen 7, 752 36 Uppsala (nedan ”Tmpl”). Detta eftersom din personliga integritet, skyddet av dina personuppgifter samt ditt fortsatta förtroende är viktigt för oss.

Denna integritetspolicy gäller när Tmpl tillhandahåller en tjänst till din bostadsrättsförening eller hyresvärd och vänder sig till dig i egenskap av att du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan använda Tmpl:s digitala social medie-plattform som du kommer åt genom vår mobilapplikation eller på vår hemsida.

Tmpl:s digitala social medie-plattform erbjuder förutom kommunikationsmöjligheter mellan grannar tjänster relaterade till Tmpl, Tmpl- företag, Tmpl:s produkter och övriga tjänster samt till Tmpl:s partners produkter och tjänster (fortsättningsvis angett som ”Tjänst” eller ”Tjänsten”).

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara på vilket sätt Tmpl använder information om dig som du delar med dig till oss när du använder Tmpl:s Tjänst. Vi vill även säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in om dig, vad vi gör med den informationen och hur vi skyddar dina rättigheter och din integritet under denna integritetspolicy.

Vid frågor om Tmpl:s integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till personuppgifter@tmpl.se.

Behandling av personuppgifter om barn

Barn under 16 år får inte utan vårdnadshavarens samtycke registrera sig som användare till Tmpl:s Tjänst. Om Tmpl får vetskap om att ett barn under 16 år är registrerad som användare av Tjänsten kommer vi att så snart möjligt radera personuppgifter om barnet och avsluta användarkontot. Föräldrar som vet med sig att deras barn har lämnat personuppgifter till Tmpl och vill att dessa personuppgifter ska raderas kan skicka en skriftlig begäran om det till personuppgifter@tmpl.se.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Tmpl samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Vi använder framförallt dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten och för att kommunicera med dig.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig Tjänsten och de erbjudanden som tillhandahålls via Tjänsten. Sammanfattningsvis kan man säga att vi behandlar dina personuppgifter för följande syften med följande lagliga grunder:

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi behöver, för vissa ändamål, dela dina personuppgifter med andra pålitliga personer och företag:

Länkar till andra hemsidor m.m.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser, produkter och/eller tjänster. Tmpl har inget bestämmande inflytande över dessa och tar inte ansvar för deras innehåll eftersom de inte omfattas av denna integritetspolicy.

Dessutom kan din användning av din utrustning i övrigt innebära att från oss oberoende parter samlar in och behandlar information om dig. Om du registrerar dig för Tjänsten via en tredje part som till exempel Facebook eller Google, är du medveten om att vi kan dela viss information med dem och att de kan dela viss information med oss för att göra det möjligt att aktivera ditt användarkonto i Tjänsten. Information som samlas in och behandlas av sådana tredje parter regleras inte av Tmpl utan av deras egna villkor och policys. Vi rekommenderar att du sätter dig in i sådana tredje parters villkor och policys.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Tmpl strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Tmpl att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU- kommissionens standardavtalsklausuler.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att Tmpl ska kunna fullfölja de anledningar till varför vi behandlar dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer att sparas under en längre tid om det krävs eller tillåts i lag. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera dina personuppgifter.

Vi behåller din platsinformation enbart så länge som du använder Tjänsten. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera din platsinformation. Den platsinformation som vi insamlat och lagrat om dig raderas automatiskt om du väljer att stänga av de platsbaserade funktionerna i Tjänsten.

Informationssäkerhet

Vi på Tmpl prioriterar säkerheten för dina personuppgifter. Detta gör vi genom att noggrant följa dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och regler om sekretess. Vi ser också till att inte vem som helst får tillgång till information om dig och begränsar behörigheten att ta del av informationen även inom Tmpl. För att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling har vi sammantaget genomfört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, ändring och radering.

Cookies m.m.

Vår webbsida, använder cookies för att fungera korrekt. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker vår webbplats. Inga personliga identifierbara data lagras i cookies, endast ett anonymt ID-nummer. Cookies används för att vi ska kunna föra besöksstatistik och för att förbättra upplevelsen för dig som användare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Information om hur du gör detta hittar du i användarmanualen för din webbläsare. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan vi tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

Cookies m.m.

Vår webbsida, använder cookies för att fungera korrekt. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker vår webbplats. Inga personliga identifierbara data lagras i cookies, endast ett anonymt ID-nummer. Cookies används för att vi ska kunna föra besöksstatistik och för att förbättra upplevelsen för dig som användare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Information om hur du gör detta hittar du i användarmanualen för din webbläsare. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan vi tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem).

Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs i denna tabell:

Typ av cookie

Ändamål

Nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsten

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. T.ex. låter dessa cookies oss känna igen vem du är för att ge dig korrekt information.

Prestanda och analys

Vi använder dessa cookies för att analysera hur Tjänsten nås, används, eller fungerar. Vi använder informationen för att underhålla, driva och förbättra Tjänsten.

Funktionella

Dessa cookies låter oss hantera vissa funktioner i Tjänsten i enlighet med dina inställningar och val. Dessa gör att när du återvänder till Tjänsten så kan vi t.ex. ha ditt användarnamn redo samt komma ihåg hur du anpassat inställningarna.

Annonser och erbjudanden

Vi använder dessa cookies för att tillhandahålla dig annonser och erbjudanden, samt för att mäta spridningen av olika erbjudanden.

Tredje parter

Vi kan låta våra samarbetspartners använda cookies i eller utanför Tjänsten för samma ändamål som anges ovan. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan.

När du laddar ner vår mobilapplikation på din utrustning behöver vi lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att vi ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner vår mobilapplikation samtycker du till att vi lagrar och hämtar viss teknisk information från din utrustning. Om du inte längre önskar att vi lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera vår mobilapplikation.

Dina rättigheter

Du bestämmer, det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter:

Om du begär att Tmpl ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det påverka eller hindra viss användning av våra tjänster och produkter. Du bör även känna till att det kan finnas lagregler som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. T.ex. kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.

Ändring av denna integritetspolicy

Tmpl kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vid mindre ändringar kommer Tmpl att publicera den justerade integritetspolicyn på vår hemsida och i vår mobilapplikation med information om när ändringarna träder ikraft. Om Tmpl genomför stora förändringar i integritetspolicyn kommer Tmpl att informera dig via e-post, under förutsättning att Tmpl har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du alltid rätt att säga upp Tjänsten i enlighet med användarvillkoren.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på följande adress:

Tmpl Solutions AB
Villavägen 7
752 36 Uppsala
Email: personuppgifter@tmpl.se
www.tmpl.se