Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Tmpls Personuppgiftspolicy

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. En bild kan t ex vara en personuppgift även om inga namn nämns i bilden. Personuppgifter utgör alltså inte bara direkta kopplingar till en person utan utgörs också av gjorda val och beteenden som kan kopplas till denna person.

Varför Tmpl har en personuppgiftspolicy?
Vi på Tmpl har ett åtagande som leverantör av vår tjänst att bygga och bevara ett samhälle där personlig information är såväl respekterad som skyddad. Vår övertygelse är att respekten för personlig integritet är av största vikt för att du som användare av vår tjänst ska känna tillit till oss som leverantör. I detta dokument beskriver vi för dig hur vi på Tmpl samlar in och hanterar information om dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar enbart in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera vår tjänst till dig som användare. Dessa inkluderar t ex namn, adress, lägenhetsnummer och e-post. Med Tmpls tjänst har du som användare möjlighet att stärka din integritet ytterligare genom att i en viss aktivitet, på ett enkelt sätt, välja grad av åtstramning, t ex tidsspann på ett inlägg du gör. Vidare kan vi komma att samla in teknisk data om de enheter där du använder våra tjänster; däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Mer information om vilka cookies tillämpar finns i  vår cookiepolicy.

Varför behandlar personuppgifter vi?
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som användare av tjänsten. För att vi ska kunna leverera tjänster till dig, för att vi ska kunna identifiera dig och för att vi ska kunna administrera ditt konto. För att vi ska kunna underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de levereras på. I det fall du har gett ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation skickas sådan information till dig.

Vilka delar vi personuppgifter med?
För att vi ska kunna leverera vår tjänst kan vi behöva dela och samköra dina personuppgifter med andra företag. Dina personuppgifter kan också komma att användas av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande. Det innebär att du, där det krävs att du delar med dig av personuppgifter till tredje part, tydligt kommer att få ett meddelande om det som du kan välja att godkänna eller inte godkänna. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Vi på Tmpl hanterar dina person-och användaruppgifter med största varsamhet. Endast anställda och personer hos oss som ska behandla person- och användaruppgifter har rättigheter att få åtkomst till desamma.

Hur länge vi sparar dina uppgifter?
Tmpl sparar dina personuppgifter så länge de behövs för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avslut av vår relation raderas alla dina personuppgifter. Vi är och förblir öppna med vilken information vi har om dig som användare. Vid efterfrågan från säker part,  t ex Datainspektionen eller dig som användare, tillhandahåller vi data i strukturerat och användarvänligt format.

Vilka personuppgifter har vi om dig?
För att få tillgång till vilka personuppgifter vi har om dig ber vi dig kontakta oss, se nedan kontaktuppgifter.

Summering
Vår personuppgiftspolicy är utformad så att det ska vara en win-win relation mellan dig som användare och oss som leverantör. Vid varje utvecklings- och förändringsprocess som vi påbörjar och där den personliga integriteten utgör en riskfaktor tas detta med i beräknande och ligger till grund för vårt arbete så att du som kund och användare ska kunna känna tillförlitlighet till Tmpl som organisation och tjänsteleverantör.

Varmt välkommen som kund och användare av Tmpls tjänster!

Kontakt
E-post: personuppgifter@tmpl.se

Tmpl Solutions AB
Attn: Dataskyddsombud
Villavägen 7
752 36 Uppsala