Tmpls samlade lösningar

för fastighetsförvaltare, boende, hyresgäster och kollegor.

Tmpl är en digital proptech-plattform som förenklar livet i fastigheter där människor bor och verkar. Vår app är till för de som bor, jobbar och verkar i staden vi bor i – för alla.

Enkel kommunikation.

Förenkla och digitalisera kommunikationen till hela fastighetsbeståndet med Tmpl – nå fram till användare och boende på ett effektivt sätt.

Förenkla kommunikationen

Smidig digital access.

Reducera manuell administration och optimera fastighetens användning av ytor genom digital nyckelhantering och Tmpls bokningssystem.

Digitalisera accessen

Effektiv organisering.

Digitalisera, samla och hantera alla fastighetsrelaterade dokument och avtal. Säker och effektiv struktur – direkt i appen.

Samla dokumentationen

Förbättrad service.

Utöka servicen för de som verkar i fastigheten med ett interaktivt ärendehanteringssytem och ett utökat tjänsteerbjudande.

Förbättra servicen

Vill du veta mer om hur våra lösningar kan hjälpa er att effektivisera och optimera er affär? Kontakta oss idag!

Magnus Wretbring
Head of Business Development

magnus@tmpl.se
+46 709 42 72 50