Samla alla dokument digitalt på ett ställe.

Tmpls organiseringslösningar hjälper till att samla, strukturera och digitalisera alla dokument och avtal för effektivare processer. Med digital signering förkortas svarstider och kundtjänst kan avlastas.

Ta digitaliseringen till nästa nivå och kontakta oss idag


Samla och digitalisera dokument som rör boendet eller kontoret.

Samla alla relevanta och uppdaterade dokument på samma ställe. Undvik tidskrävande administration och var säker på att den senaste informationen finns uppdaterad hos alla hyresgäster och slutanvändare.

Effektivisera avtalshanteringen – digitalisera processen idag.

Effektivisera processen för avtalshanteringen och undvik manuella och tidskrävande uppgifter. Med vår lösning går det att skapa, administrera och arkivera avtal direkt i appen. Lägg upp dokument för signering och låt användarna signera avtal vart de än befinner sig. Bli pappersfri idag – för en hållbar framtid.

Tmpls användare kan underteckna avtal och identifiera sig säkert var de än befinner sig, på vilken enhet som helst. Att kunna e-signera dokumenten vid in- eller utflyttning ur en lägenhet är bara ett exempel på hur man kan göra livet enklare för både hyresgäster och fastighetsförvaltare.
Mathias Björlin
Head of Partner Sales på Scrive

Möjliggör en säker och snabb digital signering.

Låt hyresgäster och slutanvändare signera avtal och andra överenskommelser digitalt med hjälp av BankID. Förkorta svarstider och skicka färre påminnelser med trygga och automatiserade processer.

Lista fastighetens viktiga kontakter direkt i appen.

Samla alla viktiga kontakter i appen – nödsamtal, jour, grannar eller yrkesnätverk. Hjälp slutanvändare att hitta kontaktuppgifter till nyckelpersoner som berör fastigheten. En avlastning för både användare och fastighetsförvaltare.


Våra organiseringslösningar är bara en del av plattformen.

Tmpls plattform är integrerbar, skalbar och lätt att anpassa efter behov. Läs mer om hur vi kan hjälpa er att digitalisera era fastigheter och effektivisera er förvaltning med hjälp av våra andra lösningar.

Kommunikation

Kommunicera med hela, eller delar av, fastighetsbeståndet vart ni änbefinner er. Bli pappersfria och nå ut till hela organisationen direkt.

Effektiv kommunikation

Access

Med flera accesslösningar hjälper vi fastighetsförvaltare att säkerställa säker access och tillgänglighet i fastighetens samtliga ytor.

För säker åtkomst

Service

Digitalisera dagliga processer på ett tidseffektivt sätt, med hög närvaro på flera ställen samtidigt och hitta nya intäktsströmmar.

En förenklad vardag

Vill du veta mer om hur våra organiseringslösningar kan hjälpa er att effektivisera och optimera er affär?

Kontakta mig direkt.

Magnus Wretbring
Head of Business Development

magnus@tmpl.se
+46 709 42 72 50