Digitalisera och effektivisera processen för ärendehantering.

Förbättra servicen för de som verkar i fastigheten och skapa nya intäkter med ett attraktivt tjänsteerbjudande, interaktivt ärendehanteringssystem och hyresavisering direkt i mobilen.

Ta digitaliseringen till nästa nivå och kontakta oss idag


Hantera fastighetsbeståndets ärenden som en mästare.

Med hjälp av ett interaktivt ärendehanteringssystem hanteras felanmälningar, förvaltningsärenden och övriga ärenden för kundtjänst direkt i vår app. Låt hyresvärdar och fastighetsskötare besvara frågor kring användarnas ärenden på språng. Öka servicegraden och effektivisera processen för ärendehantering idag.

Effektivisera er förvaltning

Skapa nya intäktsmöjligheter med tilläggstjänster.

Öka servicen i fastigheten genom att erbjuda ett urval av relevanta tjänster och erbjudanden kopplade till hemmet och kontoret – skräddarsytt för fastighetsägaren. Erbjudanden på försäkring, elavtal och närliggande restauranger är bara några exempel på tjänsteerbjudanden. Skapa nya intäktsmöjligheter och förenkla vardagen för hyresgäster och slutanvändare.

Att digitalisera vårt arbete har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att nå ännu längre ut i organisationen och i våra bostadsbestånd, utan att fysiskt vara på plats.
Annelie Brandt
Teknisk systemadministratör, Wallenstam

Möjliggör köp med säkra betalningsalternativ.

Genom smarta integrationer erbjuds användare att betala för tilläggstjänster – direkt i appen. Användare kan genomföra checkout via kort, swish eller faktura och får en översikt över samtliga utgifter i appens digitala plånbok. Öka kundnöjdheten och ge användare en sömlös upplevelse.

Låt användarna betala hyran och abonnemang direkt i appen.

Slipp pappersavier och förenkla betalningsrutinerna för hyresgäster och slutanvändare genom att distribuera hyresavier och fakturor i vår digitala plattform.


Våra servicelösningar är bara en del av plattformen.

Tmpls plattform är integrerbar, skalbar och lätt att anpassa efter behov. Läs mer om hur vi kan hjälpa er att digitalisera era fastigheter och effektivisera er förvaltning med hjälp av våra andra lösningar.

Kommunikation

Kommunicera med hela, eller delar av, fastighetsbeståndet vart ni änbefinner er. Bli pappersfria och nå ut till hela organisationen direkt.

Effektiv kommunikation

Access

Med flera accesslösningar hjälper vi fastighetsförvaltare att säkerställa säker access och tillgänglighet i fastighetens samtliga ytor.

För säker åtkomst

Organisering

Samla, strukturera och digitalisera viktig dokumentation på samma ställe. Förenklar vardagen och avlastar kundtjänst.

Samla viktiga dokument

Vill du veta mer om hur våra servicelösningar kan hjälpa er att effektivisera och optimera er affär?

Kontakta mig direkt.

Magnus Wretbring
Head of Business Development

magnus@tmpl.se
+46 709 42 72 50