Nyheter

Tmpl i Almedalen: Kan fastigheter förändra samhället?

Digitaliseringens utveckling möjliggör nu att vi kan börja dra nytta av dess möjligheter för att adressera stora gemensamma samhällsfrågor för att öka tryggheten, spara tid, minska miljöpåverkan och även förbättra social interaktion. Detta seminarium diskuterar utifrån praktiska erfarenheter hur digitaliseringen kan hjälpa oss att ta bättre beslut och öka livskvalitén.

Wästbygg uppmuntrar och stimulerar boende i Frösunda att leva hållbart och aktivt

I Brf Frösunda 1 i Bålsta används appen Boaktiva som Tmpl utvecklat i samarbete med Wästbygg. Appen är en del av Wästbyggs koncept med samma namn, ett koncept för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, där nudging används för att uppmuntra och stimulera de boende att vara aktiva, umgås och dela saker.