Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Fastighetsapp med teknik för mänskliga beteenden av samverkan, gemenskap och frihet

Tryggare boende, gemenskap och möjligheten till flexibilitet i hemarbetet är några av de möjligheter som visat sig vara mest efterfrågade i Tmpls boendeapp under pandemin. En app som möter de nya beteendena hos de boende och underlättar för fastighetsförvaltarna att arbeta mer effektivt och hållbart. Tmpl har tydligt sett ett förändrat beteende hos sina användare under pandemin där digitaliseringen fört alla parter närmare varandra.

– Under pandemin har vi sett ett förändrat beteende hos de boende i de fastigheter som använder vår app. De har blivit mer aktiva och använder appen mer frekvent. Framför allt har flödet där de boende kommunicerar med varandra aktiverats i mycket högre grad. Ofta hjälps man åt för att stötta varandra och att ingen ska känna sig ensam. Den digitala plattformen rätt använd skapar frihet men för oss också närmare varandra, på de boendes villkor. Efterfrågan på ett ökat utbud av tjänster och service kommer med säkerhet att leva kvar även efter pandemin. Kanske tog inte utvecklingen av samhället en annan väg, den gick bara mycket fortare, säger Henrik Svanqvist, VD, Tmpl.

Tmpl löser flera svårigheter med systemintegrationer genom öppna API:er och skapar ett ekosystem kring boendet för att både fastighetsägare och deras kunder ska gynnas. Förutom att digitalisera hela boendehanteringen och få en förenklad och smidigare teknisk förvaltning, får fastighetsägare en högkvalitativ dialog direkt i flödet med sina kunder. De boende kan med ett klick i mobilen få tillgång till dokumentation om sin bostad, interagera med sina grannar och boka gemensamma resurser som t ex tvättstuga eller lokaler. Genom appen kan fastighetsägarna även erbjuda sina kunder tjänster som hemstädning, läxhjälp och annan service kopplad till både hemmet och arbetet.

Bostadsutvecklaren Index Residence var tidigt ute med att utveckla sina bostäder för en mer flexibel livsstil, de såg trenden redan innan pandemin och i deras hus Soltornet i Norrtälje finns exempelvis co-working med konferensrum, gym och carpool. I Norrtälje har Index Residence också Tmpls boendetjänst sedan 2019. De boende är aktiva i appen, hela 73% är inne varje dag, både för att boka resurser och för att skriva inlägg och ha en dialog med både varandra och fastighetsförvaltaren.

Att en boendeapp kan skapa nya möjligheter, ett tryggare boende och även underlätta att arbeta hemifrån är något som de boende i Soltornet har märkt av. Att ha möjlighet att både boka worklounge, cykel- och bilpool samtidigt som du enkelt kan komma i kontakt med dina grannar med ett knapptryck är något som de upplever skapar gemenskap och frihet. Trots pandemi och självisolering.

– Våra kunder och Tmpl kan också dra slutsatser av data som gör att vi får en tidig bild av hur beteendemönster ändras hos de boende. Det här ger oss ytterligare en viktig pusselbit i vår omvärldsanalys för att bättre förstå framtida behov och hur vi kommer att bo och leva efter pandemin. Med dessa insikter kan vi sedan utveckla teknik som stödjer en positiv utveckling, säger Henrik Svanqvist, VD, Tmpl.

För mer information:
Henrik Svanqvist, VD, Tmpl
henrik.svanqvist@tmpl.se
+46 (0)72 205 04 64

Om Tmpl
Tmpl leder utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder, kontor och städer. Vi utvecklar digitala kommunikations- och servicelösningar riktade mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Med vår plattform kan du direkt i mobilen kommunicera och få information från din fastighetsägare och bostadsrättsförening. Du kan även göra felanmälan, boka eller dela resurser, läsa av din energiförbrukning samt beställa tjänster som gör livet enklare, tryggare och mer hållbart. Tmpls huvudsakliga marknad är idag de nordiska länderna och företaget har sitt säte i Uppsala.