Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Hållbarhet är viktigt för oss på Tmpl. Därför deltar vi i Breakit Impact Challenge – ett initiativ av Breakit, som går ut på att under 30 dagar genomföra ett antal utmaningar för att bli mer klimatsmarta. En digital bootcamp med fokus på hållbarhet, helt enkelt.

Tanken med Breakit Impact Challenge är att techbolag och entreprenörer tillsammans ska bidra till en positiv klimatförändring och ett hållbart näringsliv. Hela 431 bolag är anslutna – tillsammans med övriga deltagare kan vi göra verklig skillnad för klimatet!

Så här går det till

Konkret innebär vårt deltagande i Breakit Impact Challenge att vi kommer se över vår verksamhet utifrån fyra olika områden. Vi kommeri ta fram ett antal policydokument vilka kommer ligga till grund för beslut och rutiner framöver. Kort sagt kommer vi klimatanpassa Tmpl baserat på vad vi kommer fram till i våra granskningar. För att lyckas kommer vi utgå från Breakits rekommendationer och ramverk. Det kommer bli ett omfattande och ganska så utmanande arbete – men otroligt viktigt. Vi på Tmpl är redo att bli mer klimatsmarta!

Dessa områden kommer vi granska

Resorna – granskning av resandet, till och från jobbet samt i tjänsten.
Kontoret – granskning av rutinerna på kontoret för att hitta energibovar.
Leverantörer – granskning av våra leverantörers klimatpåverkan.
Affärsmodell – granskning av affärsmodellen ur klimatperspektiv.

När de fyra stegen är genomförda kommer vi dessutom klimatanpassa för att väga upp för den del av vår klimatpåverkan vi inte kan påverka.

Vill du veta mer om Breakit Impact Challenge? Klicka här för att komma till Breakits kampanjsida!