En öppen och anpassningsbar plattform med olika klienter för olika användare

Tekniken underlättar en mängd uppgifter. Plattformen möjliggör också distribution av erbjudanden för tjänster direkt till användarna genom riktade erbjudanden.

Läs mer om våra klienter

Varumärkesanpassa kundupplevelsen

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att varumärkesanpassa en egen app, vilket kallas white labeling. Då anpassas utseendet efter kundens önskemål. Detta hjälper kunden att bygga sitt eget varumärke mot slutanvändarna.

/Se våra kundcases

Ett horisontellt ekosystem
som är lätt att integrera mot

Tmpl ska inte designa alla tjänster och allt innehåll i plattformen, utan tillhandahåller ett gränssnitt och en öppenhet som gör att bra idéer – appar, tjänster och annat – kan samlas och stärka plattformen. Därför jobbar Tmpl gärna med tredjepartsaktörer och samarbetspartners.

Öppna standarder

Öppna standarder, hostat i en säker, GDPR-efterlevande, snabb och skalbar miljö.

APIer

Öppna APIer för att synkronisera och dela information.

RealEstateCore

Vi följer RealEstateCore-ontologin för att underlätta integrering mot vår plattform.

/Läs mer om RealEstateCore

Vi skapar kundnytta på alla plan

Vi skapar nytta genom nya intäktsströmmar, minskad kostnad för förvaltning, ökad hållbarhet men också förbättrade kundrelationer och ett starkare varumärke för våra kunder.

Digitalisera verksamheten

Samla all kommunikation digitalt på ett enda ställe och ta kontroll över den digitala resan med en användarvänlig plattform.

Effektiv kommunikation

Positionera genom digitala lösningar

Datadrivna beslut

Effektivisera ärendehantering

Ökad responsivitet på undersökningar

Varumärkesanpassa kundupplevelsen

Genom en så kallad White Label-lösning kan vår plattform anpassas efter kundens grafiska profil.

Stärker varumärket

Fördjupade kundrelationer

Ökad kundnöjdhet

Skapa nya värden och intäktsströmmar

Erbjud ett samlat boende- eller kontorsrelaterat tjänsteutbud.

Bättre möta människors behov

Ökat värdeskapande genom tjänster

Generering av nya intäktsströmmar

Öka den sociala interaktionen

Möjliggör dialog, samverkan och informationsspridning användare emellan.

Ensamhet motverkas

Starkare gemenskap

Ökad trygghet