En öppen och anpassningsbar plattform med olika klienter för olika användare

Tekniken underlättar en mängd uppgifter. Plattformen möjliggör också distribution av erbjudanden för tjänster direkt till användarna genom riktade erbjudanden.

Läs mer om våra klienter

Varumärkesanpassa kundupplevelsen

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att varumärkesanpassa en egen app, vilket kallas white labeling. Då anpassas utseendet efter kundens önskemål. Detta hjälper kunden att bygga sitt eget varumärke mot slutanvändarna.

/Se våra kundcases

Ett horisontellt ekosystem
som är lätt att integrera mot

Tmpl ska inte designa alla tjänster och allt innehåll i plattformen, utan tillhandahåller ett gränssnitt och en öppenhet som gör att bra idéer – appar, tjänster och annat – kan samlas och stärka plattformen. Därför jobbar Tmpl gärna med tredjepartsaktörer och samarbetspartners.

Öppna standarder

Öppna standarder, hostat i en säker, GDPR-efterlevande, snabb och skalbar miljö.

APIer

Öppna APIer för att synkronisera och dela information.

RealEstateCore

Vi följer RealEstateCore-ontologin för att underlätta integrering mot vår plattform.

/Läs mer om RealEstateCore

Vi skapar kundnytta på alla plan

Vi skapar nytta genom nya intäktsströmmar, minskad kostnad för förvaltning, ökad hållbarhet men också förbättrade kundrelationer och ett starkare varumärke för våra kunder.

Digitalisera fastigheten

All kommunikation digitalt på ett ställe

Effektivare ärendehantering och ökad kundnöjdhet

Datadrivna beslut

Ökad svarsfrekvens på undersökningar

Få din egen app

Appen formas efter din grafiska profil

Stärker ditt varumärke

Ger en starkare kundupplevelse

Samlade boende- eller kontorsrelaterade tjänster

Skapar mervärde

Möter människors behov

Genererar nya intäktsströmmar

Social hållbarhet, gemenskap och trygghet

Ensamhet motverkas

De boende kan enklare kontakta varandra

Ökar grannsamverkan och välbefinnande