Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Tmpl tillhandahåller digital plattform och boendeapp till Genovas hyresgäster

Proptechbolaget Tmpl har inlett ett samarbete med fastighetsbolaget Genova, som utvecklar fastigheter främst i Storstockholm och Uppsala. Samarbetet inleds med att Tmpls digitala plattform och boendeapp lanseras ut till Genovas hyresgäster i Alsike, sedan fortsättningsvis i Norrtälje och Knivsta. På sikt kommer boendeappen ha rullats ut till över 1 000 hyresbostäder.

Tmpl kommer tillhandahålla en boendeapp till Genova – en plattform som ska underlätta och bidra till effektivare förvaltning och hyresgästdialog. Hyresgästerna som bor i Genovas miljöcertifierade bostadshus Vråken i Alsike, kommer vara de första som får ta del av Tmpls digitala app som som lanseras i december 2021. Hyresgästerna får på ett smidigt sätt digital access till sin bostad och kan sköta sina ärenden direkt i mobilen. För att underlätta den hyresgästdialogen är också appen ett viktigt verktyg för en framtida ökad hållbarhet.

– Tmpl har lagt stort fokus på att utveckla plattformen senaste året för att kunna bidra till en effektivare förvaltning, ökad hållbarhet och en bättre boendeupplevelse. Vi är väldigt glada över att inleda ett samarbete med Genova, som är en kund med ett växande bostadsbestånd men som också ser på digitaliseringen som ett effektivt sätt att kunna möta behoven hos sina hyresgäster, säger Tmpls VD Henrik Svanqvist.

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Sommaren 2020 stod Genovas första gröna hyresrätter klara och inflyttade, och under 2021 har produktionstakten av hyresbostäder ökat väsentligt. Genova tillhandahåller en hög kvalitet på service där långsiktiga kundrelationer och effektiv och långsiktig förvaltning står i fokus.

– Det känns fantastiskt kul att kunna erbjuda våra bostadshyresgäster en digital bostadsapp. Med den digitala plattformen ser vi även möjlighet att effektivisera våra förvaltningsprocesser och öka den digitala närvaron ute i fastigheterna, vilket vi tror kommer att skapa ett mervärde för våra bostadshyresgäster och bli en viktig del i vårt bostadserbjudande, säger Genovas VD Michael Moschewitz.

På sikt kommer boendeappen rullas ut i Genovas hyresbostäder i bland annat Norrtälje och Knivsta, i ett totalt bostadsbestånd på cirka 1000 hyresbostäder.

Vill du veta mer om Tmpl? Vänligen kontakta:
Henrik Svanqvist, VD
072-205 04 64
henrik.svanqvist@tmpl.se

Vill du veta mer om Genova? Vänligen kontakta:
Michael Moschewitz, VD Genova
070-713 69 39
michael.moschewitz@genova.seTmpl leder utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder, kontor och städer. Vi utvecklar digitala kommunikations- och servicelösningar riktade mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Med vår plattform kan du direkt i mobilen kommunicera och informera hela fastighetsbeståndet. Det är även möjligt att göra felanmälan, boka eller dela resurser, läsa av energiförbrukningen samt beställa tjänster som gör livet enklare, tryggare och mer hållbart. Tmpls huvudsakliga marknad är idag de nordiska länderna och företaget har sitt säte i Uppsala. www.tmpl.se.

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. www.genova.se