Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

PropTech-bolaget Tmpl vinner upphandling avseende plattform för digital hyresgästkommunikation

Tmpl har genom upphandling blivit utvalt att leverera plattform och mobil app för digital hyresgästkommunikation till ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Bostadsbolaget är baserat i Malmö och har ett bestånd av ca 25 000 lägenheter. Avtalsperioden löper över 3 år. Plattformen ska förstärka fastighetsförvaltarens servicegrad, tillgänglighet och tjänsteutbud för en bättre boendeupplevelse. Appen rullas ut till hela bostadsbeståndet och är tillgänglig för alla hyresgäster under andra kvartalet 2021.

Genom att leverera en digitaliserad och kundanpassad plattform underlättar Tmpls app för hyresgästerna att kommunicera med varandra och förvaltaren. Hyresgästerna får tillgång till ett brett tjänsteutbud direkt i appen och har möjlighet att boka gemensamma resurser såsom t ex tvättstuga. De får på ett smidigt sätt en digital och mobil access till sin bostad. Genom appen förstärks fastighetsägarens servicegrad, tillgänglighet och tjänsteutbud. Fastighetsvärdarna ska exempelvis kunna hantera och kommunicera kring hyresgästärenden direkt via mobilen.

– Tmpls målsättning är hela tiden att möta de behov som finns på ett modernt och hållbart boende. Den vunna upphandlingen visar på att vår produkt värdesätts och fyller en viktig funktion hos Sveriges allmännyttiga bostadsbolag som nu bevisligen accelererar sin digitalisering. Vi är väldigt glada över att inleda det här samarbetet under 2021 och ser fram emot att underlätta vardagen för fastighetsförvaltare och deras medarbetare, men framförallt göra livet enklare för hyresgästerna, säger Henrik Svanqvist, vd på Tmpl.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Svanqvist, VD, Tmpl
henrik.svanqvist@tmpl.se
+46 72 205 04 64

Om Tmpl
Tmpl leder utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder, kontor och städer. Vi utvecklar digitala kommunikations- och servicelösningar riktade mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Med vår plattform kan du direkt i mobilen kommunicera och få information från din fastighetsägare och bostadsrättsförening. Du kan även göra felanmälan, boka eller dela resurser, läsa av din energiförbrukning samt beställa tjänster som gör livet enklare, tryggare och mer hållbart. Tmpls huvudsakliga marknad är idag de nordiska länderna och företaget har sitt säte i Uppsala.