Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag Framtidenkoncernen väljer Tmpl som samarbetspartner

Framtidenkoncernen, med Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder, har under våren 2020 genomfört en upphandling avseende en plattform för digital hyresgästskommunikation. PropTech-bolaget Tmpl vinner affären och får i uppdrag att utveckla boendeplattformen som blir tillgänglig för hyresgäster i koncernens 73 000 lägenheter.

Framtidenkoncernen har under våren 2020 genomfört en upphandling avseende digital kommunikation med hyresgäster, med en kravbild som speglar behoven i koncernens olika bolag, liksom hos deras kunder. Tolv svenska och internationella bolag medverkade i upphandlingen där sju av dessa mötte kraven för att lämna anbud. Tmpl valdes som samarbetspartner för avtalsperioden som löper över sju år totalt vid förlängning. Appen kommer gradvis rullas ut till hela bostadsbeståndet och finnas tillgänglig för alla hyresgäster under 2021.

Tmpls uppdrag är att leverera en kundanpassad plattform för bostadsbolagens hyresgäster och medarbetare. Genom Tmpls boendeplattform förstärks servicegrad, tillgänglighet och tjänsteutbud för en bättre boendeupplevelse. Fastighetsvärdarna skall exempelvis kunna hantera och kommunicera kring hyresgästsärenden direkt via mobilen i Framtidenkoncernens alla bostadsområden.

– Tmpl har under många år lagt fokus på att utveckla en skalbar boendeplattform som svarar upp mot alla de behov som kan ställas på ett modernt och hållbart boende. Framtidens val av Tmpl i hård konkurrens visar att detta arbete värdesätts och ger resultat. Vi är såklart stolta över att få tillhandahålla ett verktyg som kommer att underlätta för såväl Framtidenshyresgäster och medarbetare i deras vardag, säger Tmpls VD Henrik Svanqvist.

– Upphandlingen är ett led i Framtiden-koncernens strävan att vara lättillgänglig och ge hyresgästerna god service dygnet runt. Med appen hoppas vi att det ska bli lättare för våra hyresgäster att utföra vardagsärenden knutet till boendet. Långsiktigt vill vi också vara med att driva utvecklingen mot ett smartare boende och appen ger oss den tekniska möjligheten att successivt kunna öka utbudet av digitala tjänster och erbjudanden. Framtiden-koncernen ser fram emot en spännande höst då vi tillsammans med Tmpl rullar ut den nya lösningen till de första hyresgästerna, säger Tullan Nilsson, IT-strateg på Framtidenkoncernen.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Svanqvist, VD, Tmpl
henrik.svanqvist@tmpl.se
+46 72 205 04 64

Tullan Nilsson, IT-strateg, Framtiden
tullan.nilsson@framtiden.se
+46 70 761 66 21

Om Tmpl
Tmpl utvecklar digitala kommunikations- och servicelösningar riktade mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Med vår plattform kan du direkt i mobilen kommunicera och få information från din fastighetsägare, göra felanmälan, boka eller dela resurser, ta del av din hyresavi och beställa tjänster som gör livet enklare, tryggare och mer hållbart. Tmpls huvudsakliga marknad är idag de nordiska länderna och företaget har sitt säte i Uppsala.