Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Tmpl effektiviserar förvaltningen i fastighetsbranschen

Tmpl lanserar ett nytt, modernt och sömlöst ärendehanteringssystem i appen – en helhetslösning för felanmälningar och ärenden, där servicepersonal kan kommunicera direkt med slutanvändaren. Samtidigt lanserar Tmpl även den nya produkten Property Manager, där bovärdar och fastighetsskötare enkelt kan åtgärda felanmälningar på språng och besvara frågor, direkt i mobilen. Resultatet är ett komplett system som ska effektivisera och förenkla ärendehanteringen för hela fastighetsbeståndet.

Tmpl har sedan 2016 utvecklat en skalbar digital plattform och lett utvecklingen mot en app som ska skapa smartare och mer hållbara bostäder, kontor och städer. Plattformen är tänkt att vara ett digitalt ekosystem anpassat för fastighetsbranschen där fastighetsägarens servicegrad, tillgänglighet och tjänsteutbud förstärks. Nu lanserar Tmpl den nya produkten Property Manager, som gör det möjligt för bovärdar och fastighetsskötare att hantera felanmälningar och besvara frågor kring ärenden, direkt i mobilen när de är ute på språng. Property Manager underlättar både för boende såväl som för all servicepersonal och möjliggör direkt hantering av felanmälningar och snabb återkoppling för att visa när ärendet är påbörjat.

– Idag förväntar sig slutanvändaren svar och uppföljning på sina ärenden i realtid med personlig kommunikation. Detta sätter nya förväntningar kring en modern kundupplevelse och utvecklingen är efterlängtad och för oss närmare slutkunden. Med Tmpls nya ärendehanteringssystem och Property Manager så gör vi det möjligt för våra kunder att möta slutanvändarna direkt i mobilen på ett proaktivt och effektivt sätt, säger Henrik Svanqvist, VD på Tmpl.

Tmpl lanserar även ett sömlöst ärendehanteringssystem i appen som har flera användbara funktioner som kommer förenkla hanteringen av ärenden. Slutanvändaren får tillgång till en chattfunktion för att underlätta dialog direkt med fastighetsvärden, ärendehistorik, information om ärendet och mycket mer. Tmpls kraftfulla ärendehanteringssystem är utformade för att göra det möjligt för fastighetsbolagen att kunna möta kundernas digitala behov, samla data kring alla sina ärenden, effektivisera ärendehanteringen och vara mer digitalt närvarande.

– Med det nya ärendehanteringssystemet finns en stor potential för fastighetsbolagen att öka servicegraden, spara tid och pengar. Vi vet att både personal och boende idag spenderar mycket tid på administration kring ett ärende. Nu kan de istället prata med varandra direkt i appen. Det blir mindre väntetid och alla vinner på detta. För att frigöra mer tid i förvaltningen kan de även skicka ut information via Flödet om att den felanmälda hissen nu är lagad, säger Arda Gürler, Head of Customer Success på Tmpl.

Vill du veta mer om Tmpl? Vänligen kontakta:
Henrik Svanqvist, VD
072-205 04 64
henrik.svanqvist@tmpl.se


Tmpl leder utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder, kontor och städer. Vi utvecklar digitala kommunikations- och servicelösningar riktade mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Med vår plattform kan du direkt i mobilen kommunicera och få information från din fastighetsägare och bostadsrättsförening. Du kan även göra felanmälan, boka eller dela resurser, läsa av din energiförbrukning samt beställa tjänster som gör livet enklare, tryggare och mer hållbart. Tmpls huvudsakliga marknad är idag de nordiska länderna och företaget har sitt säte i Uppsala. www.tmpl.se.