Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Tmpl tecknar avtal med Fastighetsägarna GFR för att gemensamt stimulera utvecklingen av digitaliseringen i fastighetsbranschen.

Fastighetsägarna GFR breddar sitt digitala erbjudande mot medlemmarna genom att inleda ett samarbete med proptech-företaget Tmpl. Med Tmpls kontorsapp och boendeapp kan fastighetsbolag att öka sin digitala närvaro och komma närmre sina hyresgäster.

Tmpl är en digital proptech-plattform som förenklar livet i fastigheter där människor bor och verkar. Genom att digitalisera sina fastigheter och effektivisera kommunikationen mellan förvaltning, service och slutanvändare skapas en sömlös, inkluderande och förenklad vardag.

– Idag öppnar sig nya möjligheter att utveckla fastighetsbranschen med hjälp av digitala verktyg. Ett kraftfullt sätt att skapa värde för fastighetsägare och hyresgäster är att implementera en boendeapp eller en kontorsapp i sitt fastighetsbestånd, säger Tmpls VD och grundare Henrik Svanqvist.

Fastighetsägarna GFR adderar därför nu ytterligare en aktör i sitt digitala erbjudande där medlemmarna kan få ta del av generösa rabatter på startkostnaden när man som fastighetsägare vill implementera Tmpls boendeapp eller kontorsapp i sitt bestånd.

– Det nya affärslandskapet ställer högre krav på fastighetsägare att arbeta digitalt, men det innebär också nya möjligheter. Genom samarbetet med Tmpl får våra medlemmar förutsättningar att erbjuda ännu högre kvalitet gentemot sina hyresgäster och på så vis stärka sina affärer, säger Pia Grönquist, affärschef på Fastighetsägarna GFR.

Digitaliseringen av fastighetsbranschen går att accelerera med hjälp av fastighetsteknologi. Företag som Tmpl besitter de nya tekniska lösningarna som kan effektivisera processer, bidra till ökad lönsamhet och ge en bättre hållbarhet för hela fastighetsbranschen. Detta samarbete är bara ett av flera initiativ som Fastighetsägarna för i syfte att stimulera den digitala utvecklingen i fastighetsbranschen.

Är du medlem i Fastighetsägarna GFR och vill ta del av det här medlemserbjudandet kan du gå direkt till Tmpls erbjudandesida på fastighetsagarna.se/tmpl.

Vill du veta mer om Tmpl? Vänligen kontakta:
Henrik Svanqvist, VD, Tmpl
072-205 04 64
henrik.svanqvist@tmpl.se

Kontaktperson hos Fastighetsägarna GFR:
Pia Grönquist, Affärschef, Fastighetsägarna GFR
031-755 33 29
pia.gronquist@fastighetsagarna.se

Tmpl leder utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder, kontor och städer. Tmpl utvecklar digitala kommunikations- och servicelösningar riktade mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Med Tmpls boendeapp och kontorsapp kan du direkt i mobilen kommunicera med- och informera hela fastighetsbeståndet. Det är även möjligt för slutanvändare att göra felanmälan, boka eller dela resurser, läsa av energiförbrukningen samt beställa tjänster som gör livet enklare, tryggare och mer hållbart. Tmpls huvudsakliga marknad är idag de nordiska länderna och företaget har sitt säte i Uppsala.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. Fastighetsägarna GFR är en av fyra regionföreningar med över 4 000 medlemmar och 17 000 anslutna fastigheter i Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar och västra Östergötlands län.