Avy och Tmpl har gått samman för att skapa Nordens ledande boendeapp och Tenant Experience platform.

I över 6 år har Tmpl utvecklat teknik anpassat för människan och hemmet. 
Nu går Tmpl samman med Avy och nya företagsnamnet blir Avy-Tmpl. 
Nytt namn – men med samma engagemang, hjärta och vision.

Avy-Tmpls kombinerade plattform medför det bredaste produktutbudet i Norden och en komplett erbjudande för fastighetsägare och boende. Tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners, ser vi fortsatt fram emot att jobba med visionen att leda utvecklingen mot smartare och mer hållbara bostäder.

Stäng Läs hela pressmeddelandet

Tmpl utvecklar digitala stadsdelstjänster i unikt pilotprojekt tillsammans med Uppsala kommun


I ett unikt pilotprojekt ska Uppsala kommun nyttja den digitala boendeplattformen Tmpl i stadsdelen Rosendal. Kommunen kommer att använda Tmpl för bland annat medborgardialog i bygg- och stadsmiljöfrågor.

Under ett års tid kommer Uppsala kommun att använda boendeplattformen Tmpl för att kommunicera med boende i Rosendal om olika byggnadsarbeten som påverkar livet i stadsdelen. Via plattformen kommer Rosendalsborna även kunna göra felanmälan till kommunen.

– Tmpls plattform riktar sig till såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Att addera stadsperspektivet till detta är en naturlig process där människor som bor och arbetar i staden lättare skall kunna åtnjuta mervärden av förbättrad information och dialog med sin kommun. Det handlar också om att stärka frågor kring hållbarhet, medborgardialog och trygghet i en tid då digitaliseringen gör detta möjligt, säger Henrik Svanqvist som är VD på Tmpl.

Syftet med pilotprojektet är att pröva de nya möjligheter som digitaliseringen ger när det gäller att nå ut till de boende med viktig information från kommunen. Rosendal är en stadsdel under utveckling och byggarbeten är därför en del av vardagen.

– Vi behöver hela tiden hitta nya sätt att nå ut med information till Uppsalaborna. Genom det här pilotprojektet hoppas vi kunna förenkla Rosendalsbornas vardag och göra det lättare att bo i ett område under byggtiden, säger Erik Pelling (S), ordförande mark- och exploateringsutskottet.

Pilotprojektet i stadsdelen Rosendal i Uppsala startar nu i november och pågår under ett års tid.

– Det händer mycket när det gäller digitaliseringen av fastigheter och städer där Tmpl är en av de ledande aktörerna i Norden. Det ska bli spännande att genomföra detta tillsammans med Uppsala kommun. Vi tror att Tmpl kan bidra till att lösa flera av de utmaningar som våra städer brottas med, säger Henrik Svanqvist.


För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Svanqvist, VD, Tmpl
henrik.svanqvist@tmpl.se
+46 72 205 04 64