Tmpl Display – för en inkluderande vardag.

Med digitala trapphustavlor kan användare utan en mobiltelefon boka fastighetens gemensamma utrymmen som tvättstuga eller festlokal samt ta del av den senaste informationen i flödet. Öka er förvaltningskvalitet och skapa en mer inkluderande kommunikation med Tmpl Display.

Vill du veta mer? Boka en demo idag!

Digitalisera fastigheten.

Genom Tmpls digitala plattform förenklas och effektiviseras arbetet med att optimera fastighetsförvaltningen i beståndet.

Öka digitala närvaron.

Skapa högre digital närvaro och skapa ett mervärde för användarna genom att installera Tmpls digitala trapphustavlor.

Synliggör publika dokument.

Förbättra boendeupplevelsen och låt användare interagera med digitala skärmar. Användarna som bor och verkar i fastigheten kan läsa och ta del av delade dokument som exempelvis instruktioner, ordningsregler, viktiga kontaktpersoner och annan värdefull information som berör fastigheten.

Samla alla dokument digitalt på ett ställe

Digitalisera vardagen i hemmet.

Tmpls displaytavlor speglar stora delar av det utbud användarna hittar i sin boendeapp, som exempelvis bokning av föreningens cykel eller fastighetens gemensamma lokal. Användare som inte har en smartphone kan genomföra bokningar direkt på skärmen.

Den digitala trappuppgången hos Wallenstam

Digitalisera vardagen på kontoret.

Digitalisera gemensamma utrymmen i kommersiella fastigheter och förenkla vardagen för användarna. Med hjälp av digitala displaytavlor kan användare få en överblick över kontorets tillgängliga utrymmen, genomföra bokningar av mötesrum, ta del publika dokument, läsa viktig information i flödet och söka upp kontakter i fastighetens yrkesnätverk.

Det hållbara kontoret – i mobilen

Vi hjälper er att komma igång.

Vill du veta mer om hur Tmpl Display kan öka er digitala närvaro?
Kontakta Magnus Wretbring så kan han svara på era frågor och funderingar.

Magnus Wretbring
Head of Business Development

magnus@tmpl.se
+46 709 42 72 50