Tmpl Releases

När vi uppdaterar appen eller administrationsverktyget Tmpl Manager publicerar vi här de ändringar och förbättringar som kommer i den nya versionen.

Tmpl App 5.4.0

Ny funktionalitet
 • Vi har nu stöd för dark mode för iOS!
 • Ikonerna under felanmälan kan nu välja att gå mot en extern URL istället
 • Man kan stänga av kommentarer på enstaka inlägg om man är administratör
 • Nytt utseende i detaljvyn för de inlägg som har avstängda kommentarer
Buggar
 • Åtgärdade en bugg i Android telefoner där öppettider syntes två gånger
 • Åtgärdade en bugg i Android telefoner där bildikonerna till tjänster inte var utfyllda
 • Åtgärdade en bugg i Android telefoner där tjänster som skulle synas inte syntes.
 • Åtgärdade en bugg i iOS telefoner där öppettider inte doldes om det inte fanns några öppettider
 • Åtgärdade en bugg där kalendervyn för resurser inte försvann om man har valt att inte visa kalendern
 • Åtgärdade en bugg där avvisade felanmälningar inte syntes i flödet

Tmpl App 5.3.3

Buggar
 • Åtgärdade en bugg där vissa användare inte kunde logga in
 • Åtgärdade en bugg där viss produktbeskrivningen inte visades i korrekt format

Tmpl App 5.3.2

Buggar
 • Åtgärdade en bugg för både Android och iOS där användare inte syntes under Hantera användare under huvudmenyn

Tmpl App 5.3.0

Ny funktionalitet
 • Ny översiktsvy för konsumtionen
 • Nytt utseende och funktionalitet för tjänsteportalen! Denna kommer rullas ut successivt till alla appar
 • Android och iOS följer numera samma format om hur de skriver ut datum när man skapar ett inlägg
 • Man kan nu sätta ett pris på en gemensam resurs och ta betalt med Swish
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där mobilens tangentbord inte försvann om man avbröt återställning av lösenordet
 • Åtgärdade en bugg där tangentbordet blockerade vyn för skapa inlägg på Xs Max iPhone telefoner
 • Åtgärdade en bugg för iOS telefoner där en gemensam resurs såg ut att vara ledig fastän den inte var det
 • Åtgärdade en bugg för iOS telefoner där en bokad resurs som läggs in i telefonen sparades i ett annat tidsformat
 • Åtgärdade en bugg där vissa användare inte kunde läsa flödet
 • Åtgärdade en bugg där vissa registreringstokens krävde att man fyllde i sitt entrance display name fastän ingen entrédisplay finns kopplad
 • Åtgärdade en bugg på Androidtelefoner där appen kraschade om man försökte radera sitt konto

Tmpl App 5.2.0

Ny funktionalitet
 • Mottagaren av en felanmälan kan nu uppdatera status på en felanmälan direkt genom att följa instruktionerna i mailet som skickas ut
 • Nytt utseende på felanmälan i Flödet. Varje anmälan får ett unikt ID och en uppdaterad design.
 • Felanmälan har utökats med en till status
 • Tjänster har fått en ny uppdaterad design! Tjänsteplattformen kommer successivt att lanseras till alla appar.
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där pushnotiser inte fungerade när styrelseinformation inlägg skapades
 • Åtgärdade en bugg där pushnotiser skapades två gånger per inlägg
 • Åtgärdade en bugg där felmeddelande stod på engelska och inte svenska
 • Åtgärdade en bugg i iOS där ett inlägg skapades upp 3 gånger.
 • Åtgärdade en bugg där telefonnummer inte syntes för tjänsteleverantörer
 • Åtgärdade en bugg i Android där det var möjligt att boka gemensamma resurser i 0 minuter.
 • Åtgärdade en bugg där iOS användare inte kunde ladda upp filer till Biblioteket
 • Åtgärdade en bugg i Android där redigering av sitt entrédisplay namn inte uppdaterades.

Tmpl Manager v.10

Ny design
 • Enklare för dig att navigera
 • Tydligare vart du är inloggad och med vilket konto
 • Breadcrumbs hjälper dig att hålla koll på vart du är
 • Kompaktare listor för mindre scroll och bättre överblick
 • Ny paginering som gör det enklare att välja sidor
 • Mindre designuppdateringar som förbättrar användarupplevelsen
 • Ny popup för infomeddelanden
Buggar
 • Ett enhetligt sätt att visa adresser och lägenhetsnummer i listor

Tmpl App 5.1.8

Ny funktionalitet
 • Android har fått nytt utseende när man väljer att följa ett inlägg.
Borttagen funktionalitet
 • Ordet ”Gratis” är numera borttagen för resurser utan ett pris
 • Swish ikonen är numera borttagen för resurser utan ett pris
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där konsumtionsvyn inte uppdaterades

Tmpl App 5.1.7

Ny funktionalitet
 • Vi har kompletterat felanmälan med en ny status – Klar / Done
 • Du får nu pushnotiser vid ändrad status på din felanmälan
 • Du kan nu följa inlägg även i iOS genom att klicka på ringklockan i varje inlägg. Android kommer få detta utseende inom kort!
Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg där man fick ett felmeddelande om man öppnade en pushnotifikation från låsskärmen
 • Åtgärdade en bugg där appen kraschade med iOS 11 användare
Buggar Android
 • Åtgärdade en bugg där splash screen hänger sig efter man klickat på en pushnotifikation från låsskärmen
 • Åtgärdade en bugg där man hade begränsad möjlighet att beskära en bild under Felanmälan
Buggar övrigt
 • Åtgärdade en bugg där man inte kunde rapportera inlägg
 • Åtgärdade en bugg där konsumtionsvyn inte uppdaterades
 • Åtgärdade en bugg där strängen price_currency visades när man skapade ett köpes inlägg

Tmpl Manager v.9

Ny funktionalitet
 • Du kan nu lägga till flera administratörer i Tmpl manager
 • Du kan nu ta bort Kontakter, Lägenheter, Dokument och kategorier i Tmpl manager
Buggar
 • Lägenheter sorteras nu i alfabetisk ordning i steg 1 samt 3 under on-boardingen
 • Åtgärdade en bugg där fastighetsinformationen inte uppdaterades om fastigheten hade en uppladdad bild