Tmpl Releases

När vi uppdaterar appen eller administrationsverktyget Tmpl Manager publicerar vi här de ändringar och förbättringar som kommer i den nya versionen.

Tmpl App 5.7.2

Buggar
 • Åtgärdade en bugg i iOS där dina bokningar syntes efter man gjort en bokning under ”Mina bokningar”

Tmpl App 5.7.1

Buggar
 • Åtgärdade en bugg i iOS där Swishnumret förblev obligatoriskt under registreringsprocessen istället för ens vanliga telefonnummer

Tmpl App 5.7.0

Ny funktionalitet
 • Ny app-onboarding. När du registrerar ditt konto för första gången kommer du mötas av några inbjudande slides som förklarar appen
 • Ett helt nytt utseende för resurser som både är mer flexibelt och mer användarvänligare än tidigare
 • Hyres AVI – Man kan nu genom vårat API skicka in hyres AVIer till respektive lägenhet.
Buggar
 • En rad mindre buggar har åtgärdats på både Android och iOS

Tmpl App 5.6.0

Ny funktionalitet
 • Flertalet mindre förbättringar har gjorts i apparna med bland annat uppdaterat design på NKI-undersökningar, röstningskort
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där man inte kunde rapportera inlägg och/eller kommentarer

Tmpl App 5.5.0

Ny funktionalitet
 • Dokumentkategorier kan numera ha en ikon kopplad till sig
 • Dokument under bibliotek har numera en ikon kopplad till sig
 • Vi har tagit bort prefixet på registreringstoken (XXYY-). Koden i sig är för övrigt oförändrad. Regkoder med prefix som redan delats ut kommer fortfarande att fungera som innan. Man kan numera välja antingen endera
Buggar
 • Åtgärdade en bugg i iOS där Services aktiva sökfilter försvann
 • Åtgärdade en iOS krasch när man skulle genomföra en betalning med Swish
 • Åtgärdade en bugg i iOS där resurser utan kalendervy inte visades på ett korrekt sätt
 • Åtgärdade en bugg i iOS där du inte kunde rapportera olämpliga inlägg
 • Åtgärdade en bugg där tripple pushnotiser skickades ut om man loggat in på samma användare på flera telefoner utan att logga ut.
 • Fixade en bugg i Android där ordet ”gratis” syntes vid en resurs som inte hade ett prisÅtgärdade en bugg i Android som gjorde att ens registreringskod slutade fungera när man raderade sitt konto
Övrigt
 • Bytt ut alla ikoner när man filtrerar och skapar nya inlägg
 • Dolt lägenhetsnumret på en avsändare i flödet. Du hittar den fortfarande genom att klicka på författarens profil
 • Inlägg med kommentarer avstängda är nu kommentarsikonen borttagen
 • Gjort texten på hemskärmen större för att öka läsbarheten.
 • Maximala distansen när man gör ett marknadsinlägg är numera 1km. Detta för att undvika att det blir för klottrigt i flödet.
 • Du kan nu se vilka personer som tackat ja till en Event inbjudan. Detta var tidigare bara möjligt för Androidtelefoner.

Tmpl App 5.4.0

Ny funktionalitet
 • Vi har nu stöd för dark mode för iOS!
 • Ikonerna under felanmälan kan nu välja att gå mot en extern URL istället
 • Man kan stänga av kommentarer på enstaka inlägg om man är administratör
 • Nytt utseende i detaljvyn för de inlägg som har avstängda kommentarer
Buggar
 • Åtgärdade en bugg i Android telefoner där öppettider syntes två gånger
 • Åtgärdade en bugg i Android telefoner där bildikonerna till tjänster inte var utfyllda
 • Åtgärdade en bugg i Android telefoner där tjänster som skulle synas inte syntes.
 • Åtgärdade en bugg i iOS telefoner där öppettider inte doldes om det inte fanns några öppettider
 • Åtgärdade en bugg där kalendervyn för resurser inte försvann om man har valt att inte visa kalendern
 • Åtgärdade en bugg där avvisade felanmälningar inte syntes i flödet

Tmpl App 5.3.3

Buggar
 • Åtgärdade en bugg där vissa användare inte kunde logga in
 • Åtgärdade en bugg där viss produktbeskrivningen inte visades i korrekt format

Tmpl App 5.3.2

Buggar
 • Åtgärdade en bugg för både Android och iOS där användare inte syntes under Hantera användare under huvudmenyn

Tmpl App 5.3.0

Ny funktionalitet
 • Ny översiktsvy för konsumtionen
 • Nytt utseende och funktionalitet för tjänsteportalen! Denna kommer rullas ut successivt till alla appar
 • Android och iOS följer numera samma format om hur de skriver ut datum när man skapar ett inlägg
 • Man kan nu sätta ett pris på en gemensam resurs och ta betalt med Swish
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där mobilens tangentbord inte försvann om man avbröt återställning av lösenordet
 • Åtgärdade en bugg där tangentbordet blockerade vyn för skapa inlägg på Xs Max iPhone telefoner
 • Åtgärdade en bugg för iOS telefoner där en gemensam resurs såg ut att vara ledig fastän den inte var det
 • Åtgärdade en bugg för iOS telefoner där en bokad resurs som läggs in i telefonen sparades i ett annat tidsformat
 • Åtgärdade en bugg där vissa användare inte kunde läsa flödet
 • Åtgärdade en bugg där vissa registreringstokens krävde att man fyllde i sitt entrance display name fastän ingen entrédisplay finns kopplad
 • Åtgärdade en bugg på Androidtelefoner där appen kraschade om man försökte radera sitt konto