Tmpl Releases

När vi uppdaterar appen eller administrationsverktyget Tmpl Manager publicerar vi här de ändringar och förbättringar som kommer i den nya versionen.

Tmpl App 5.2.0

Ny funktionalitet
 • Mottagaren av en felanmälan kan nu uppdatera status på en felanmälan direkt genom att följa instruktionerna i mailet som skickas ut
 • Nytt utseende på felanmälan i Flödet. Varje anmälan får ett unikt ID och en uppdaterad design.
 • Felanmälan har utökats med en till status
 • Tjänster har fått en ny uppdaterad design! Tjänsteplattformen kommer successivt att lanseras till alla appar.
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där pushnotiser inte fungerade när styrelseinformation inlägg skapades
 • Åtgärdade en bugg där pushnotiser skapades två gånger per inlägg
 • Åtgärdade en bugg där felmeddelande stod på engelska och inte svenska
 • Åtgärdade en bugg i iOS där ett inlägg skapades upp 3 gånger.
 • Åtgärdade en bugg där telefonnummer inte syntes för tjänsteleverantörer
 • Åtgärdade en bugg i Android där det var möjligt att boka gemensamma resurser i 0 minuter.
 • Åtgärdade en bugg där iOS användare inte kunde ladda upp filer till Biblioteket
 • Åtgärdade en bugg i Android där redigering av sitt entrédisplay namn inte uppdaterades.

Tmpl Manager v.10

Ny design
 • Enklare för dig att navigera
 • Tydligare vart du är inloggad och med vilket konto
 • Breadcrumbs hjälper dig att hålla koll på vart du är
 • Kompaktare listor för mindre scroll och bättre överblick
 • Ny paginering som gör det enklare att välja sidor
 • Mindre designuppdateringar som förbättrar användarupplevelsen
 • Ny popup för infomeddelanden
Buggar
 • Ett enhetligt sätt att visa adresser och lägenhetsnummer i listor

Tmpl App 5.1.8

Ny funktionalitet
 • Android har fått nytt utseende när man väljer att följa ett inlägg.
Borttagen funktionalitet
 • Ordet ”Gratis” är numera borttagen för resurser utan ett pris
 • Swish ikonen är numera borttagen för resurser utan ett pris
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där konsumtionsvyn inte uppdaterades

Tmpl App 5.1.7

Ny funktionalitet
 • Vi har kompletterat felanmälan med en ny status – Klar / Done
 • Du får nu pushnotiser vid ändrad status på din felanmälan
 • Du kan nu följa inlägg även i iOS genom att klicka på ringklockan i varje inlägg. Android kommer få detta utseende inom kort!
Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg där man fick ett felmeddelande om man öppnade en pushnotifikation från låsskärmen
 • Åtgärdade en bugg där appen kraschade med iOS 11 användare
Buggar Android
 • Åtgärdade en bugg där splash screen hänger sig efter man klickat på en pushnotifikation från låsskärmen
 • Åtgärdade en bugg där man hade begränsad möjlighet att beskära en bild under Felanmälan
Buggar övrigt
 • Åtgärdade en bugg där man inte kunde rapportera inlägg
 • Åtgärdade en bugg där konsumtionsvyn inte uppdaterades
 • Åtgärdade en bugg där strängen price_currency visades när man skapade ett köpes inlägg

Tmpl Manager v.9

Ny funktionalitet
 • Du kan nu lägga till flera administratörer i Tmpl manager
 • Du kan nu ta bort Kontakter, Lägenheter, Dokument och kategorier i Tmpl manager
Buggar
 • Lägenheter sorteras nu i alfabetisk ordning i steg 1 samt 3 under on-boardingen
 • Åtgärdade en bugg där fastighetsinformationen inte uppdaterades om fastigheten hade en uppladdad bild

Tmpl Manager v.8

Ny funktionalitet
 • Möjlighet att hantera kategorier i biblioteket
 • Det går nu att ta bort rapporteringar och kontakter
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där det gick att ladda upp alla typer av filer som profilbild för sin bostadsrättsförening.
 • Mindre buggfixar och textändringar

Tmpl App 5.1.5

Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg där datan i felanmälan försvann om man laddade upp en bild
 • Åtgärdade en bugg där flera inlägg skapades om man klickade snabbt på publicera-ikonen när man skapar ett nytt inlägg
Buggar Android
 • Åtgärdade en bugg där äldre Androidtelefoner kraschade med APK 56 när man laddade flödet

Tmpl App 5.1.4

Ny funktionalitet
 • Du kan nu se en detaljerad vy när du klickar på en författares kommentar
 • Under kontakter kan du nu se dig själv under fliken Styrelse (Om du sitter I styrelsen) respektive grannar. Detta kunde man ej förut
 • Du kan nu välja om dina inlägg ska raderas I vyn när du skapar ett inlägg
 • Du kan nu välja att skapa förvalda teman när du skapar ett eventinlägg
Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg där man enbart kunde läsa 4 rader text I en kommentar
Buggar Android
 • Åtgärdade en bugg när man skapade ett säljesinlägg och det stod “Säljes inom: <Lägenhetsnummer>” istället för “Säljes inom: <Byggnad>”

Tmpl App 5.1.3

Ny funktionalitet
 • Du kan nu se en detaljerad vy när du klickar på en författares kommentar
Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg I iOS där bildikonen under notifikationer var I fel format