Tmpl Releases

När vi uppdaterar appen eller administrationsverktyget Tmpl Manager publicerar vi här de ändringar och förbättringar som kommer i den nya versionen.

Tmpl Manager v.8

Ny funktionalitet
 • Möjlighet att hantera kategorier i biblioteket
 • Det går nu att ta bort rapporteringar och kontakter
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där det gick att ladda upp alla typer av filer som profilbild för sin bostadsrättsförening.
 • Mindre buggfixar och textändringar

Tmpl App 5.1.5

Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg där datan i felanmälan försvann om man laddade upp en bild
 • Åtgärdade en bugg där flera inlägg skapades om man klickade snabbt på publicera-ikonen när man skapar ett nytt inlägg
Buggar Android
 • Åtgärdade en bugg där äldre Androidtelefoner kraschade med APK 56 när man laddade flödet

Tmpl App 5.1.4

Ny funktionalitet
 • Du kan nu se en detaljerad vy när du klickar på en författares kommentar
 • Under kontakter kan du nu se dig själv under fliken Styrelse (Om du sitter I styrelsen) respektive grannar. Detta kunde man ej förut
 • Du kan nu välja om dina inlägg ska raderas I vyn när du skapar ett inlägg
 • Du kan nu välja att skapa förvalda teman när du skapar ett eventinlägg
Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg där man enbart kunde läsa 4 rader text I en kommentar
Buggar Android
 • Åtgärdade en bugg när man skapade ett säljesinlägg och det stod “Säljes inom: <Lägenhetsnummer>” istället för “Säljes inom: <Byggnad>”

Tmpl App 5.1.3

Ny funktionalitet
 • Du kan nu se en detaljerad vy när du klickar på en författares kommentar
Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg I iOS där bildikonen under notifikationer var I fel format

Tmpl App 5.1.2

Åtgärdade buggar
 • Åtgärdade en bugg där Swish inte kunde användas i Flödet

Tmpl App 5.1.1

Ny funktionalitet
 • Länkar fungerar nu i Flödet för äldre telefoner
 • Länkar fungerar nu under Kontakter för äldre telefoner
 • Länkar fungerar nu under Service för äldre telefoner
Åtgärdade buggar
 • Åtgärdade en bugg där vit text kunde visas istället för svart text
 • Åtgärdade en bugg där du inte kunna pinna inlägg om du var styrelsemedlem
 • Åtgärdade en bugg där txt-filer inte visades under Biblioteket
 • Åtgärdade en bugg där det inte gick att genomföra en beställning om du hade rollen Korttidsboende

Tmpl Manager v.7

Ny funktionalitet
 • Det går nu att ladda ner en pdf-fil med inbjudningar under Boende och Bostäder
 • Det går nu ta bort kort i Flödet
 • Delar av Tmpl Manager är anpassad för mindre skärmar
Buggar
 • Åtgärdade en bugg där vissa tabbar försvann om man försökte gå till en redan öppen tabb
 • Åtgärdade en bugg där en dialog för att spara användaruppgifter visades när den inte skulle i Firefox
 • Åtgärdade en bugg där man inte kunde se alla bostäder om det fanns fler än 20 stycken
 • Mindre buggfixar och textändringar

Tmpl App 5.1.0

Ny funktionalitet
 • Länkar fungerar nu i Flödet
 • Länkar fungerar nu under Kontakter
 • Länkar fungerar nu under Service
 • Om du har ett aktivt filter igång i Flödet, visas numera en grön bock.
Buggar iOS
 • Åtgärdade en bugg där appen kraschade om man försökte boka en redan existerande bokning med ett datum som redan passerat.
 • Åtgärdade en bugg där ditt aktiva filterval inte fungerade
Buggar Android
 • Åtgärdade en bugg där grå text visades istället för svart under Tjänster
 • Åtgärdade en bugg där tidsbegränsade hyresgäster inte kunde göra beställningar

Tmpl Manager v.5

Ny funktionalitet
 • Det går nu att ändra namn på sin bostadsrättsförening
 • Det går nu att ta bort boende
Buggar
 • Mindre buggfixar och textändringar