Flödet

Flödet liknar ett Facebook-flöde, Blocket-annonsering och en traditionell anslagstavla – på ett och samma ställe. Man kan göra inlägg i följande kategorier:

Notiser för att skicka meddelanden och bilder.

Event för att bjuda in till events. Events kan även läggas till i Apples eller Google kalender via appen.

Marknad för att annonsera om varor eller tjänster som man önskar köpa, sälja, hyra eller låna. På så sätt kan man återanvända varor som kanske annars hade slängts.

Viktigt* för att snabbt nå ut med viktig information

Röstning* används av hyresvärden eller föreningens styrelse för att skapa omröstningar och på så sätt snabbt få en lägesbild av vad de boende tycker i en viss fråga.

Styrelse* används av en örenings styrelse för intern kommunikation.

Styrelseinfo* används av hyresvärden eller föreningens styrelse för att skicka ut mer officiell information om t.ex. ett planerat elavbrott.

* Kan endast skickas som hyresvärd eller styrelsemedlem i en förening.

Tjänster

Under Tjänster hittar man varor och tjänster från handlare och serviceinrättningar som kan beställas eller bokas via appen. Exempel på dessa är:

Restauranger
Här kan man se anslutna restaurangers menyer och beställa mat för avhämtning.

Aktiviteter

Här kan man exempelvis boka en tennisbana på rackethallen intill eller ett spinningpass på det närliggande gymmet.

Affär

Här kan man till exempel beställa matkassar från närmaste livsmedelsbutik.

Smarta hem

Med sensorer och annan teknisk utrustning kan man enkelt styra hela sin lägenhet med Tmpl: belysning, dörrlås, ljudanläggning, larm och så vidare kan styras från ett enda ställe. Man kan kontrollera strömbrytare och uttag, och använda smarta scener för exempelvis hur belysningen ska vara på kvällen eller när man inte är hemma. Olika typer av sensorer och utrustning kan användas för övervakning eller som larm då de kan upptäcka rörelse, vattenläckage, rök eller öppning och stängning av dörrar och fönster, och varna om detta.

Med Tmpls Smarta hem-funktioner kan man även få lägre försäkringspremier.

Bopärmen

Här hittar man alla dokument som rör bostaden, fastigheten och föreningen eller hyresvärden.

Bostaden
Här hittar man alla dokument som rör den egna lägenheten. Det kan till exempel vara manualer till vitvaror och skötselråd för olika typer av ytor.

Fastigheten
Här hittar man alla dokument som rör byggnaden och gemensamma utrymmen. Det kan exempelvis vara underhållsanvisningar för fastighetens fasad, hissar och allmänna dörrar.

Föreningen
Här hittar man alla dokument som rör hyres-, bostadsrätts- eller samfällighetsföreningen. Det kan vara stadgar, information om styrelsen och trivselregler.

Styrelsen
Den här kategorin visas bara för en bostadsrätts- eller samfällighetsförenings styrelse. Här kan styrelsemedlemmar lägga upp interna dokument.

Rapportera

Med denna funktion kan man gör en felanmälan direkt i appen genom att ta en bild av problemet, fylla i rubrik och beskrivning samt välja en kategori. Felanmälan går direkt till den som ansvarar för att åtgärda problemet. Det skapas även ett inlägg i flödet där man kan se felanmälans status.

Delningar

Boende kan boka gemensamma resurser som finns tillgängliga i fastigheten eller området. Det kan till exempel vara tvättstuga, uteplats eller gästparkering. Man kan även lägga upp egna resurser som man vill dela med sig av – dessa kan då bokas av grannarna. Alla hushåll kanske inte behöver ha en egen slagborr eller ens varsin bil?

En gemensam resurs kan vara bokningsbara både per dag/dygn och vissa angivna tider, till exempel om en lokal ska kunna används både som övernattningsrum och möteslokal.

Resurser som läggs upp av boende kan endast bokas per dag. Om man till exempel vill låna/hyra grannens cykel kommande lördag skickar man en förfrågan genom Tmpls bokningssystem som grannen då måste bekräfta. Man kommer sedan överens sinsemellan om tider för utlåning/hyrning och återlämning, om ägaren inte specificerat detta.

Kontakter

Här hittar man snabbt kontaktuppgifter till alla som har med boendet att göra. Det kan till exempel vara e-post och telefonnummer till fastighetsjour, bostadsrättsföreningens styrelse och bredbandsleverantör. Här finns också kontaktuppgifter till Tmpls support dit man kan vända sig med frågor om appen eller förslag på förbättringar och nya funktioner.

Förbrukning

Med funktionen Förbrukning kan man bevaka sin förbrukning av el, varmvatten och kallvatten. Man kan jämföra sin förbrukning med tidigare dagar och månader, men även med grannarna, bland annat genom en anonym rankning. Appen indikerar också om förbrukningstrenden är positiv, negativ eller neutral.

Lås

Med ett smart lås kan man låsa och låsa upp ytterdörren i appen. Man kan också ge exempelvis vänner eller hantverkare tillfällig access till lägenheten. Det är alltid möjligt att låsa och låsa upp dörren med en ”vanlig” nyckel. Man kan också få ett meddelande i appen när ytterdörren öppnas.

Tmpls digitala lås finns även för allmänna dörrar, så som dörren till entrén, soprummet eller garaget.

Inställningar

Här kan man bland annat redigera sin profil. Ägare kan också redigera namnet som visas på Tmpls entrédisplay, eller bjuda in ytterligare användare.